Status
Published
Pages
from 48 to 55
Received
19.09.2017
Accepted
04.10.2017
Published
04.10.2017
Status
Published
Pages
from 56 to 60
Received
19.09.2017
Accepted
04.10.2017
Published
04.10.2017
Authors
Status
Published
Pages
from 61 to 66
Received
19.09.2017
Accepted
04.10.2017
Published
04.10.2017
Quantity of pages
66

Code 33
Name Экономика. Экономические науки
The responsible persons
Zamestitel' predsedatelya
Odyegov YUriy
Odegov.YuG@rea.ru
Predsedatel' redakcionnoy kollegii, glavnyy redaktor
Garnov Andrey Petrovich
kafedraepp@mail.ru
Zamestitel' glavnogo redaktora
Garnova V.
Vypuskayuschiy redaktor
Sklyankina Dar'ya
501@infra-m.ru
Login or Create
* Forgot password?