Abstract and keywords
Abstract (English):
An attempt was made to show the complexity of the situation around theory and practice of management. Impact of chaos reflects a real and visual rejection of the Taylorism paradigm, and the need to find new solutions reflecting the transition to a new mode and reasons for defending.

Keywords:
mode, paradigm, thing, situation, cluster, selforganization, synergy, version, unobtrusive.
Text

«Urbi et orbi»
(лат. «ко всеобщему сведению»)


Внимание новому, в основном постпарадигмальному, развитию или даже ответам на проявление объективной необходимости при учете перехода к новому (для РФ — к пятому, для стран G-7 — шестому укладу) и субъективной реальности (отставания менеджмента и с учетом санкций) уделил, например, С. Глазьев.

References

1. VPK №20 (684) [Military Industrial Complex No. 20 (684)]. 2017.

2. Oleskin A.V. Setevye struktury [Network structures]. Moscow, Librokom Publ., 2013.

3. Informatsionnyy menedzhment [Information management]. Moscow, Infra-M Publ., 2010.

4. Koryagina I.A. Mezhkul’turnoe obuchenie kak odin iz effektivnykh podkhodov k upravleniyu i biznesu [Intercultural training as one of the effective approaches to management and business]. Marketing MBA. Marketingovoe upravlenie predpriyatiem [Marketing MBA. Marketing management of the enterprise]. 2015, V. 6, I. 4, pp. 172–180.

5. Lyabakh N.N., Meshkov V.R. Sotsial’naya modernizatsiya obshchestvennoy zhizni: problemy i instrumentariy realizatsii [Social modernization of public life: problems and implementation tools]. Vestnik Universiteta (Gosudarstvennyy Universitet Upravleniya) [Bulletin of the University (State University of Management)]. 2013, I. 5, pp. 215–220.

6. Garnova V. Yu. Upravlenie konkurentosposobnost’yu promyshlennykh predpriyatiy v usloviyakh globalizatsii ekonomiki [Management of the competitiveness of industrial enterprises in the context of economic globalization]. RISK: Resursy, informatsiya, snabzhenie, konkurentsiya [RISK: Resources, information, supply, competition]. 2011, I. 2, pp. 181–183.

7. Garnova V.Yu., Vasil’chenko D.D. Investitsii v proizvodstvo: opyt Kanady i vozmozhnosti ego ispol’zovaniya v ekonomike sovremennoy Rossii [Investments in production: the Canadian experience and the possibilities of its use in the economy of modern Russia]. Ekonomika firmy [The Economy of the Firm]. 2014, V. 3, I. 1, pp. 7–13.

8. Radaykin A.G., Techi Angoran Gi M.O. Postanovki zadach strategicheskogo razvitiya korporatsiy. Sbornik: Problemy i perspektivy razvitiya promyshlennosti Rossii [The objectives of the strategic development of corporations. The collection: Problems and prospects of development of the industry of Russia]. Sbornik materialov Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Collection of materials of the International Scientific and Practical Conference]. 2017, pp. 104–110.

9. Bystrov A.V., Pimenov V.V., Kalimatova L.B. Instrumentariy obespecheniya ustoychivogo razvitiya vysokotekhnologichnykh predpriyatiy v usloviyakh sovremennykh vyzovov i ugroz [Toolkit for sustainable development of high-tech enterprises in the face of modern challenges and threats]. Nauchnye issledovaniya i razrabotki. Ekonomika firmy [Scientific research and development. The economy of the firm]. 2015, V. 4, I. 4, pp. 4–13.

Login or Create
* Forgot password?