Quantity of pages
93

Code 65
Name Управление предприятиями. Организация производства, торговли и транспорта