CONTINUITY OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS WITHIN THE FRAMEWORK OF A SINGLE EDUCATIONAL SPACE
Abstract and keywords
Abstract (English):
The article presents a project on the interaction of the structures of the educational center, taking into account the presence of correctional groups in the preschool level. The forms and content for the creation of a single educational space are disclosed.

Keywords:
continuity, interaction, moral education, tolerance, competent approach, project activities, communication, children with special needs
Text
Publication text (PDF): Read Download
References

1. Strategiya razvitiya vospitaniya v RF na period do 2025 goda, utverzhdennaya rasporyazheniem Pravitel'stva RF ot 29.05.2015 № 996-r [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: http://council.gov.ru/media/files/41d536d68ee9fec15756.pdf (data obrascheniya 01.06.2023)

2. Belkina, V. N. Osobennosti proektnoy deyatel'nosti v doshkol'noy obrazovatel'noy organizacii [Tekst] / V.N. Belkina, T.N. Zaharova – Yaroslavl': Yaroslavskiy pedagogicheskiy vestnik – 2011. - № 4 - Tom II (Psihologo-pedagogicheskie nauki)

3. Sayt Ministerstva prosvescheniya RF [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa:https://edu.gov.ru/activity/main_activities/limited_health/ (data obrascheniya 01.06.2023)

4. Nacional'nyy proekt «Obrazovanie», utverzhden prezidiumom Soveta pri prezidente RF (protokol ot 03.09.2018 №10) [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa:http://static.government.ru/media/files/UuG1ErcOWtjfOFCsqdLsLxC8oPFDkmBB.pdf (data obrascheniya 01.06.2023)

Login or Create
* Forgot password?