Abstract and keywords
Abstract (English):
The article contains a complete classification of cadet educational establishments in the Russian Federation of which the cadet secondary school is singled out and being examined thoroughly. During the examination the distinguishing features and benefits of studying at cadet secondary schools in comparison with cadet military corps on the one hand and secondary schools on the other hand are accentuated. The features and benefits lay the basis for high social demand and prospects of such schools. After that, by means of juxtapositional analysis the so called cadet component, indices of effectiveness of the educational process, regulatory and legal framework, facilities and equipment of randomly selected cadet secondary schools are being highlighted and described. In the conclusion the author suggests an updated and more precise definition of a cadet secondary school, emphasises the necessity of modernisation of its legal framework, and indicates a roadmap to further development of the cadet secondary education in Russia.

Keywords:
cadet secondary school, cadet component, cadet secondary education, extracurricular (education), regulatory and legal framework, facilities and equipment, variation model.
References

1. Borodina I.G. Kadetskie klassy i problema sokhranenie zdorov’ya obuchayushchikhsya v nikh detey [Cadet classes and the problem of staying healthy of their stu-dents]. Innovacionnye proekty i programmy v obrazovanii [Innovative Projects in Education], 2009, I. 4. (in Rus-sian)

2. Borschegovsky G.M. Kadetskaya shkola kak effektivnoe uslovie grazhdansko-patrioticheskogo obrazovaniya i vospitaniya uchashchikhsya [Cadet schools as an effec-tive tool of civil and patriotic education and upbring-ing]. Municipal’noe obrazovanie: innovacii i eksperiment [Municipal Education: innovation and experiment]. 2010, I. 2. (in Russian)

3. Vladimirov A.I. Kadetskoe obrazovanie v sovremennoy Rossii strategii i problemy [Cadet Education in Modern Russia - Strategies and Problems]. Narodnoe obrazo-vanie [National Education]. 2010, I. 4. (in Russian)

4. Zakonodatel’naya podderzhka razvitiya kadetskikh obrazovatel’nykh uchrezhdeniy v Rossiyskoy Federatsii [Legislative support of the development of cadet educa-tional establishments in the Russian Federation]. Anali-ticheskij vestnik Soveta Federacii Federal’nogo Sobraniya Rossijskoj Federacii. [Analytical Bulletin of the Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation]. 2007, I. 7 (324). (in Russian) Available at: http://council.gov.ru/activity/analytics/analytical_bul-letins/25789/ (Accessed 29th June, 2022).

5. Kadetskoe obrazovanie [Elektronnyy resurs] // Ministerstvo prosvescheniya RF. - URL: https://edu.gov.ru/activity/main_activities/general_edu/cadets/ (data obrascheniya: 29.06.2022)

6. O sozdanii obshcheobrazovatel’nykh uchrezhdeniy ka-detskikh shkol (shkol-internatov): rasporyazhenie Prezidenta RF ot 9 aprelya 1997 g. № 118-rp [Establish-ment of secondary schools - cadet schools (cadet boarding schools): President of the Russian Federa-tion’s Order, dd. 9th April, 1997, no. 118-rp]. Available at: https://base.garant.ru/10200565/ (accessed 29th June 2022).

7. Tipovoe polozhenie o kadetskoy shkole (shkole-internate)[Model Regulations on cadet schools (cadet boarding schools)]. Available at: https://base.garant. ru/198172/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/ (ac-cessed 29th June, 2022).

8. Trenogin V.V. Kadetskiy komponent v klassakh Ros-gvardii kak element sistemy dovuzovskogo voennogo obrazovaniya: istoriya, aktual’nost’, perspektivy [The cadet component in the Russian National Guard classes as the element of secondary military education: history, significance, prospects]. Nauchno-pedagogicheskoe obozrenie [Scientific and Pedagogical Review]. 2021, I. 5 (39). (in Russian) DOIhttps://doi.org/10.23951/2307-6127-2021-5-78-86.

9. Federal’nyy zakon ot 29 dekabrya 2012 g. № 273-FZ «Ob obrazovanii v Rossiyskoy Federatsii», st. 86 [Federal Law ‘On Education in the Russian Federation’, dd. 29th De-cember, 2012, no. 273-FZ, article no. 86]. Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_140174/d77d543849778c -c24961429c952261522487fd5c/ (accessed 29th June, 2022).

10. Yudin V.V. Kadetskoe obrazovanie: ponyatie, soder-zhanie, znachenie [Cadet Education: definition, con-tent, meaning]. Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta [Journal of the Orenburg State University]. 2011, I. 11 (130). (in Russian)

11. Kadetskoe obrazovanie Ministerstvo prosveshcheniya RF [Cadet Education. Ministry of Education of the RF]. Available at: https://edu.gov.ru/activity/main_activi-ties/general_edu/cadets/ (accessed 29th June, 2022).

Login or Create
* Forgot password?