Stimulating the Search Activity of Primary Schoolchildren in the Process of Solving Educational Problems
Abstract and keywords
Abstract (English):
The article raises the problem of the formation of the search activity of younger schoolchildren and the formation of their subjective position in learning. The essence of the concept of “educational task” is revealed as a component of educational activity. The structure of the lesson is described, in the process of which the skills of younger schoolchildren to solve educational problems that are aimed at mastering generalized methods of objective actions are formed. This provides the opportunity for students to master the system of scientific concepts that allows selfdevelopment and self-learning. A concrete example of solving the educational problem in the lesson of the Russian language in the second grade is given.

Keywords:
educational activities, training task, concrete practical task, mastering generalized methods of objective actions, subject, search activity
References

1. Aksyuchic S.A. Mladshij shkol'nik kak sub"ekt uchebnoj deyatel'nosti v processe resheniya proektnyh zadach [Junior schoolchild as a subject of educational activity in the process of solving design problems]. Nachal'noe obrazovanie [Primary Education]. 2015, I. 1, pp. 28–35.

2. Bercfai L.V. Formirovanie umeniya v situacii resheniya konkretno-prakticheskih i uchebnyh zadach. Kand. Diss [The formation of skills in a situation of solving specific practical and educational problems. Cand. Diss]. APN SSSR. Nauchno-issledovatel'skij institut psihologii [APN USSR. Research Institute of Psychology]. Moscow, 1966. 17 p.

3. Voroncov A.B. Chudinova E.V. Uchebnaya deyatel'nost': vvedenie v sistemu D.B. El'konina – V.V. Davydova [Educational activity: introduction to the system of DB Elkonina - V.V. Davydova]. Moscow: Rasskazov A.I. Publ., 2004. 304 p.

4. Vygotskij L.S. Pedagogicheskaya psihologiya [Pedagogical Psychology]. Moscow: Astrel' Publ., 2010. 671 p.

5. Davydov V.V. Teoriya razvivayushchego obucheniya [Theory of Developmental Learning]. Moscow: INTOR Publ., 1996. 541 p.

6. Dusavickij A.K. Razvivayushchee obrazovanie: teoriya i praktika [Developmental education: theory and practice]. Har'kov: Har'kovskii nacional'nyi universitet im. V.N. Karazina Publ., 2002. 146 p.

7. Repkin V.V., Repkina N.V. Razvivayushchee obuchenie: teoriya i praktika [Developmental Learning: Theory and Practice]. Tomsk: Peleng Publ., 1997. 228 p.

8. Sanina S.P., Enzhevskaya M.V. Realizaciya deyatel'nostnogo podhoda v podgotovke uchitelej nachal'nyh klassov [The implementation of the activity approach in the preparation of primary school teachers]. Psihologo-pedagogicheskie issledovaniya [Psychological and pedagogical research]. 2015, V. 7, I. 3, pp. 20–29.

9. Cukerman G.A. Uchebnaya zadacha – tochka rosta poiskovoj aktivnosti: kommentarij k videozapisyam urokov [Learning task - growth point of search activity: commentary on lesson videos]. Moscow: Akademiya povysheniya kvalifikacii i professional'noj perepodgotovki rabotnikov obrazovaniya Publ., 2005. 105 p.

10. El'konin D.B. Psihicheskoe razvitie v detskih vozrastah [Mental development in childhood]. Izbrannye psihologicheskie trudy [Selected psychological works]. Moscow; Voronezh: NPO «MODEK» Publ., 2001. 416 p.

Login or Create
* Forgot password?