PILOT PROJECT: “CREATIVE CHESS EDUCATION OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN USING ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCE”
Abstract and keywords
Abstract (English):
The article considers the methods of implementing a productive, personally-oriented education of younger schoolchildren in the chess game in the process of additional education. The features of the pilot project “Creative chess education of younger schoolchildren using electronic educational resource” are revealed, which can serve as a model for creating similar methods of teaching general subjects in a primary school. Descriptions of computer simulators for the development of attention, memory, logical thinking and spatial imagination, as well as relevant computer testers are given.

Keywords:
method of personality-oriented education; school additional education; the teaching chess of younger schoolchildren; electronic educational resources; computer simulators; pedagogical psychology.
Text

ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ХОДЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Особенность современного подхода к обучению определяется тем, что жизнь требует от выпускников школ умения принимать решения в условиях неопределенности.

References

1. Averbakh Yu.L., Kotov A.A., Yudovich M.M. Shakhmatnaya shkola [Chess School]. Rostov-on-Don, Feniks Publ., 2004. 352 p.

2. Botvinnik M.M. K dostizheniyu tseli [To achieve the goal]. Moscow, Molodaya gvardiya Publ., 1978. 271 p.

3. Vinogradova N.F. Kak realizovat’ lichnostno orientirovannoe obrazovanie v nachal’noy shkole? [How to implement a person-centered education in primary school?]. Nachal’naya shkola [Primary School]. 2001, I. 9, pp. 10-17.

4. D’yakov I.N., Petrovskiy N.V., Rudik P.A. Psikhologiya shakhmatnoy igry [Psychology of the chess game]. Moscow, Nauchno-metodicheskiy tsentr shakhmatnogo obrazovaniya pri Fonde razvitiya shakhmatnoy kul’tury im. V.A. Alatortseva Publ., 2015. 207 p.

5. Zak V.G. O metodike prepodavaniya shakhmatnoy igry nachinayushchim shakhmatistam - detyam do 12-letnego vozrasta [On the methodology of teaching chess to beginning chess players - children under 12 years of age]. Moscow, Tsentral’nyy shakhmatnyy klub SSSR Publ., 1959. 12 p.

6. Zak V.G. Shakhmaty: programma dlya detskikh sportivnykh shkol po podgotovke shakhmatistov 4-3 razryadov [Chess: a program for children’s sports schools for the preparation of chess players 4-3 classes]. Moscow, Tsentral’nyy shakhmatnyy klub SSSR Publ., 1959. 40 p.

7. Kost’ev A.N. Uroki shakhmat: metodicheskiy material dlya raboty s det’mi [Chess lessons: methodical material for working with children]. Moscow, Fizkul’tura i sport Publ., 1984. 208 p.

8. Neyshtadt Ya.I. Nekoronovannye chempiony [Uncrowned champions]. Moscow, Fizkul’tura i sport Publ., 1975. 303 p.

9. Nikitin A.S. Pervye shagi: s Kasparovym khod za khodom, god za godom [The first steps: with Kasparov progress, year after year]. 64 - Shakhmatnoe obozrenie [64 - Chess Review]. 1997, I. 9, pp. 26-29.

10. Pavlov I.P. Ob ume voobshche, o russkom ume v chastnosti [On the mind in general, on the Russian mind in particular]. Vestnik prakticheskoy psikhologii obrazovaniya [Bulletin of Practical Psychology of Education]. 2009, I. 3 (20). Available at: https://psyjournals.ru/files/27572/vestnik_psyobr_2009_3_Pavlov.pdf (accessed 30 September 2017).

11. Pedagogicheskiy entsiklopedicheskiy slovar’ [Pedagogical encyclopedic dictionary]. Moscow, BRE Publ., 2003. 528 p.

12. Poloudin V.A. Kreativnoe shakhmatnoe obrazovanie: primernaya programma [Creative chess education: an approximate program]. Informatika v shkole [Informatics in school]. 2014, I. 10, pp. 22-34.

13. Poloudin V.A. Obuchenie igre v shakhmaty s primeneniem komp’yuternykh tekhnologiy kak kompleksnoe sredstvo povysheniya intellektual’nykh i igrovykh sposobnostey mladshikh shkol’nikov. Kand. Diss [Learning to play chess with the use of computer technology as a comprehensive means of increasing the intellectual and playing abilities of junior schoolchildren. Cand. Diss]. Moscow, Rossiyskiy gosudarstvennyy universitet fizicheskoy kul’tury, sporta, molodezhi i turizma Publ., 2007. 192 p.

14. Poloudin V.A., Suslov F.P. Kakim shakhmatam byt’ v nachal’noy shkole: gumanitarnym ili sportivnym? [What kind of chess should be in primary school: humanitarian or sports?]. Detskiy trener [Children’s coach]. 2006, I. 2, pp. 14-21.

15. Poloudin V.A. Shakhmaty v nachal’noy shkole: obrazovatel’nyy aspekt [Chess in primary school: an educational aspect]. Nachal’noe obrazovanie [Primary education]. 2006, I. 3, pp. 18-21.

16. Shakhmaty - shkole [Chess - school]. Moscow, Pedagogika Publ., 1991. 336 p.

17. Yakimanskaya I.S. Lichnostno orientirovannoe obuchenie v sovremennoy shkole [Personally oriented learning in a modern school]. Moscow, Sentyabr’ Publ., 1996. 96 p.

18. Capablanka Jose Raul. How I Learned to Play Chess. Munsey’s Magazine. 1916. October. P. 94-96.

Login or Create
* Forgot password?