Journal
Volume, issue
3 №9 Published
Quantity of pages
72

Code 65
Name Управление предприятиями. Организация производства, торговли и транспорта