Status
Published
Pages
from 34 to 41
Published
08.04.2021
Status
Published
Pages
from 42 to 47
Published
08.04.2021
Status
Published
Pages
from 48 to 55
Published
08.04.2021
Status
Published
Pages
from 56 to 64
Published
08.04.2021
Status
Published
Pages
from 65 to 73
Published
08.04.2021
Status
Published
Pages
from 74 to 78
Published
08.04.2021
Status
Published
Pages
from 79 to 84
Published
08.04.2021
Quantity of pages
98

Code 33
Name Экономика. Экономические науки
The responsible persons
Zamestitel' glavnogo redaktora
Garnova V.
Zamestitel' predsedatelya
Odyegov YUriy
Odegov.YuG@rea.ru
Vypuskayuschiy redaktor
Sklyankina Dar'ya
501@infra-m.ru
Login or Create
* Forgot password?