Golomidova Polina

Education
  1. graduate student Severnyy (Arkticheskiy) federal'nyy universitet imeni M.V. Lomonosova Kafedra filosofii i sociologii
Workplaces
  1. employee Severnyy (Arkticheskiy) federal'nyy universitet imeni M.V. Lomonosova Upravlenie mezhdunarodnogo sotrudnichestva Nachal'nik otdela rekrutinga
Location
, Russian Federation
Login or Create
* Forgot password?