Vishneveckaya V. V.

Academic degree
candidate of philological sciences
Education
Workplaces
  1. Novorossiyskiy politehnicheskiy institut (filial) Kubanskogo gosudarstvennogo tehnologicheskogo universiteta Associate Professor
Login or Create
* Forgot password?