ON THE ISSUE OF EVALUATING THE ATTRACTIVENESS OF ELEMENTS OF MASS OPEN ONLINE COURSES
Abstract and keywords
Abstract (English):
In this article, the author examines one of the trends in modern education – mass open online courses. MOOC traditionally includes interactive thematic lectures implemented by various technical means, as well as tasks, tests, and communication with teachers and students. From the beginning of creation and further when promoting courses, the author was interested in the question of how students evaluate various elements of MOOC. The Davis method is used to evaluate the preference of MOOC training elements.

Keywords:
MOOC, MOOC training elements, Davis method, e-learning, surveys
References

1. By The Numbers: MOOCS in 2015 Available at:: https://www.class-central.com/report/moocs-2015-stats/ - statistika po MOOS ot platforma Class-Central (accessed 20 June 2020).

2. Bykova O.N. Mekhanizmy formirovaniya innovacionnoj deyatel'nosti [Mechanisms for the formation of innovative activities]. Moscow, 2012.

3. Bykova O.N., Anisimov A.Yu., Vojtova L.M., Ol'hovskaya M.O. Sovremennoe sostoyanie i mekhanizmy innovacionnogo razvitiya rossijskoj ekonomiki [The current state and mechanisms of innovative development of the Russian economy]. Moscow, 2015.

4. Blohina T.K., Bykova O.N., Ermolaeva T.K. Ekonomika i upravlenie innovacionnoj organizaciej [Economics and management of an innovative organization]. Moscow, 2015.

5. Bykova O.N., Smirnova V.R., Aushev V.M. Innovacionno-investicionnaya strategiya razvitiya regionov [Innovation and investment strategy for the development of regions]. Gos. obrazovatel'noe uchrezhdenie vyssh. prof. obrazovaniya Rossijskij gos. in-t intellektual'noj sobstvennosti [State educational institution higher. prof. education Russian state. in-t of intellectual property]. Moscow, 2009.

6. Bykova O.N. Formirovanie strategii innovacionnogo razvitiya sanatorno-kurortnogo i turistskogo kompleksa (na primere goroda-kurorta Sochi). Doct. Diss [Formation of the strategy of innovative development of the sanatorium and resort and tourist complex (on the example of the resort city of Sochi). Dokt. Diss]. Ros. gos. in-t intellektual. sobstvennosti Rospatenta [Ros. state in-t intellectual. property of Rospatent]. Moscow, 2009.

7. Bykova O.N., Ol'hovskaya M.O., Profatilov D.A. Kraudfanding: internet-blagotvoritel'nost' ili instrument investirovaniya innovacionnogo proekta [Crowdfunding: Internet charity or an investment tool for an innovative project?]. Innovacii [Innovations]. 2015, I. 2 (196), pp. 58-63.2.

8. Resurs Associacii «Nacional'naya platforma otkrytogo obrazovaniya» [Resource of the Association "National Platform for Open Education"]. Available at: https://openedu.ru/(accessed 03 March 2019).

9. Prioritetnyj proekt «Sovremennaya cifrovaya obrazovatel'naya sreda v Rossijskoj Federacii» [Priority project "Modern digital educational environment in the Russian Federation"]. Available at: http://neorusedu.ru/ (accessed 03 April 2019).

10. Programma «Cifrovaya ekonomika Rossijskoj Federacii» [Program "Digital Economy of the Russian Federation"]. Available at: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102440918 (accessed 03 April 2019)

11. T. V. Semenova, K. A. Vilkova, I. A. Shcheglova. Rynok massovyh otkrytyh onlajn-kursov: perspektivy dlya Rossii [The market for massive open online courses: prospects for Russia]. 2018. Available at: http://vo.hse.ru

12. Garnova V., Garnov A., Khudyakov S. Russia and the EU: about the features of pragmatism. Nauchnye issledovaniya i razrabotki. Ekonomika firmy [Research and development. The economy of the company]. 2016, V. 5, I. 2, pp. 50-55.

13. Bogoviz A.V., Lobova S.V., Ragulina Yu.V., Alekseev A.N., Garnova V.Yu. Mediaobrazovanie v regionah Rossii: problemy i perspektivy [Media education in the regions of Russia: problems and prospects]. Mediaobrazovanie [Media education]. 2017, I. 3, pp. 7-14.

14. Garnov A.P., Krasnobaeva O.V. Aktual'nost' sistemnogo formirovaniya otechestvennogo promyshlennogo turizma [The relevance of the systemic formation of domestic industrial tourism]. Vestnik Rossijskogo ekonomicheskogo universiteta imeni G.V. Plekhanova [Bulletin of the Russian Economic University named after G.V. Plekhanov]. 2012, I. 2 (44), pp. 60-63.

15. Garnov A., Kireeva N. Strategicheskoe planirovanie i upravlenie kak osnova uvelicheniya mnogozvennymi logisticheskimi cepyami stoimosti biznesa [Strategic planning and management as the basis for increasing business value by multi-link supply chains]. Logistika [Logistics]. 2012, I. 1 (62), pp. 20-23.

16. Garnov A., Procenko I. Logisticheskij podhod k povysheniyu effektivnosti informacionno-analiticheskogo obespecheniya biznes-processov [Logistic approach to improving the efficiency of information and analytical support of business processes]. RISK: Resursy, Informaciya, Snabzhenie, Konkurenciya [RISK: Resources, Information, Procurement, Competition]. 2012, I. 4, pp. 30-34.

17. Garnova V.Yu. Rynochnaya ekonomika: evolyuciya sub"ekta predprinimatel'stva [Market economy: the evolution of a business entity]. Nauchno-prakticheskij zhurnal «Vestnik AKSOR» [Scientific and practical journal "Vestnik AKSOR"]. 2014, I. 1 (29), pp. 227-235.

18. Mozhaeva G.V. MOOS – novye vozmozhnosti dlya razvitiya dopolnitel'nogo professional'nogo obrazovaniya [MEP - new opportunities for the development of additional professional education]. Dopolnitel'noe professional'noe obrazovanie v strane i mire [Additional professional education in the country and the world]. I. 1 [15] – 2015.

19. Costley, J., Hughes, C., Lange, C. The Effects of Instructional Design on Student Engagement with Video Lectures at Cyber Universities. Journal of Information Technology Education: Research, 2017.Volume 16, 189-207

20. Technologies for assessing the level of enterprise development Repnikova V.M., Bykova O.N., Stroev P.V., Khvoevsky S.A., Gaydarenko V.A. International Journal of Recent Technology and Engineering. 2019. V. 8. I. 3. Pp. 4407-4410.

21. Nedel'kin A.A. Vozmozhnosti ispol'zovaniya gipertekstov i istoriya ih razvitiya [Possibilities of using hypertext and the history of their development]. Slavyanskij forum [Slavic Forum]. 2015, I. 3 (9), pp. 190-199.

22. Rynok onlajn-obrazovaniya v Rossii i mire: segment massovyh onlajn-kursov [The online education market in Russia and the world: a segment of massive online courses]. Available at: http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/rynok-onlayn-obrazovaniya-v-rossii-i-mire-segment-massovyh-onlayn-kursov-20141209065340

23. Gerasimova V.G., Romanova Yu.D., Melamud M.R. Sozdanie elementov MOOC s ispol'zovaniem tekhnologii JALINGO STUDIO [Creation of MOOC elements using JALINGO STUDIO technology]. Informacionnye tekhnologii i matematicheskie metody v ekonomike i upravlenii (ITiMM-2019) [Information technology and mathematical methods in economics and management (ITiMM-2019)]. 2019, pp. 124-128.

24. MOOCWatch 23: Pandemic Brings MOOCs Back in the Spotlight Available at: https://www.classcentral.com/report/moocwatch-23-moocs-back-in-the-spotlight/ (accessed 26 June 2020).

25. Bykova O.N., Repnikova V.M. Faktory innovacionnogo razvitiya Rossii kak prioritetnaya zadacha rosta ekonomiki i razvitiya promyshlennosti (gosudarstvennoe stimulirovanie innovacionnoj deyatel'nosti) [Factors of innovative development of Russia as a priority task of economic growth and industrial development (state stimulation of innovation)]. Normirovanie i oplata truda v promyshlennosti [Rationing and wages in industry]. 2019, I. 8, pp. 50-54.

26. Freitas, S. I., Morgan, J., & Gibson, D. (2015). Will MOOCs transform learning and teaching in higher education? Engagement and course retention in online learning provision. British Journal of Educational Technology, 46(3), 455-471.

27. Improvement of approaches to labor regulation in service sector enterprises Reznikova O.S., Korolenko J.N., Enenko G.Y., Tkachenko D.V., Repnikova V.M. Journal of Environmental Management and Tourism. 2019. V. 10. I. 4 (36). S. 886-891.

28. Improvement of financial security technologies for entrepreneurial entities Repnikova V.M., Bykova O.N., Shmanev S.V., Kerimov V.E., Kozhina V.O. International Journal of Engineering and Advanced Technology . 2019. V. 8. I. 5. S. 2256-2260.

29. Technologies for assessing the level of enterprise development. Repnikova V.M., Bykova O.N., Stroev P.V., Khvoevsky S.A., Gaydarenko V.A. International Journal of Recent Technology and Engineering. 2019. T. 8.№ 3. S. 4407-4410.

30. Dabbagh, N., Benson, A. D., Denham, A., Joseph, R., Al-Freih, M., Zgheib, G., ... & Guo, Z. (2016). Massive Open Online Courses. In Learning technologies and globalization (pp. 9-13). Springer International Publishing.

31. Maureen Ebben, Julien S. Murphy Unpacking MOOC scholarly discourse: a review of nascent MOOC scholarship // Learning, Media and Technology, 2014. r. 1-18. [Elektronnyj resurs] – http://dx.doi.org/10.1 080/17439884.2013.878352

32. Davis, F. D. (1985). A technology acceptance model for empirically testing new end-user information systems: Theory and results. (Doctoral dissertation). Massachusetts Institute of Technology. Retrieved from http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/15192

33. Gerasimova V.G., Romanova Yu.D., Melamud M.R., Zhenova N.A., Sorokina M.Yu. Metod Devisa dlya ocenki privlekatel'nosti vnedreniya E-LEARNING v REU imeni G.V.Plekhanova [Davis method for assessing the attractiveness of the implementation of E-LEARNING in the Plekhanov Russian University of Economics]. Transportnoe delo Rossii [Transport business in Russia]. 2018, I. 4, pp. 102-104.

34. Saprykina A. O. Model' prinyatiya tekhnologii Devisa kak sredstvo ocenivaniya sub"ektivnoj effektivnosti tekhnologii elektronnogo portfolio [Model of adoption of Davis technology as a means of assessing the subjective effectiveness of electronic portfolio technology]. Teoriya i praktika obrazovaniya v sovremennom mire: materialy VII Mezhdunarodnoj nauchoj konferencii (g. Sankt-Peterburg, iyul' 2015 g.) [Theory and practice of education in the modern world: materials of the VII International scientific conference (St. Petersburg, July 2015)]. St. Petersburg: Svoe izdatel'stvo Publ., 2015, pp. 108-110. Available at: https://moluch.ru/conf/ped/archive/152/8483/ (accessed 20 March 2018).

Login or Create
* Forgot password?