EVALUATION BASED ON ADAPTIVE ONLINE TESTING
Abstract and keywords
Abstract (English):
This article discusses the role of evaluation in the educational process. The article also clarifi ed the features of electronic assessment and its functions. The authors focus on the use of adaptive testing and creating a block adaptive test using Google Forms.

Keywords:
the role of assessment, electronic assessment, testing, adaptive online testing.
References

1. Amonashvili Sh.A. Osnovy gumannoy pedagogiki. Kniga 4. Ob Otsenkakh [Fundamentals of humane pedagogy. Book 4. On Ratings]. Moscow: Amrita-rus’ Publ., 2014. 368 p.

2. Zenkina S.V. Opyt ispol’zovaniya sistemy komp’yuternogo testirovaniya pri otsenke urovnya uchebnykh dostizheniy studentov v informatsionno-kommunikatsionnoy srede vuza [Experience of using the computer testing system in assessing the level of students’ academic achievements in the information and communication environment of a higher school]. Standarty i monitoring v obrazovanii [Standards and Monitoring in Education]. 2007, I. 1, pp. 30–32.

3. Zenkina S.V., Esikova Yu.V. Interaktivnye instrumenty formiruyushchego otsenivaniya [Interactive Formative Assessment Tools]. Informatika i obrazovanie [Informatics and Education]. 2018, I. 5, pp. 10–15.

4. Zenkina S.V., Pervyakova S.V. Organizatsiya obucheniya studentov tekhnologiyam razrabotki elektronnykh kontrol’no-izmeritel’nykh materialov v kurse «IKT v pedagogicheskom proektirovanii» [Organization of training students in the development of electronic test materials in the course “ICT in pedagogical design”]. Standarty i monitoring v obrazovanii [Standards and monitoring in education]. 2010, I. 2, pp. 11–14.

5. Metodicheskoe pis’mo ot 19 noyabrya 1998 g. № 1561/14-15 «Kontrol’ i otsenka rezul’tatov obucheniya v nachal’noy shkole» [Methodological letter dated November 19, 1998 N 1561 / 14-15 “Monitoring and evaluation of learning outcomes in elementary school“]. Available at: https://www.sudact.ru/law/me to d i che s ko e - p ismo-min o b r n a u k i - r o s -sii-ot-19111998-n/

6. Federal’nyy zakon ot 29 dekabrya 2012 g. N 273-FZ «Ob obrazovanii v Rossiyskoy Federatsii» [Federal Law of December 29, 2012 N 273-FZ “On Education in the Russian Federation”]. Available at: https://base.garant.ru/70291362/4c3e49295da6f4511a0f5d18289c6432/.

7. Electronic assessment. [Elektronnyy istochnik] Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_assessment

Login or Create
* Forgot password?