ANALYSIS OF THE PROBLEM OF REGIONAL DIFFERENTIATION IN THE LEVEL OF ECONOMIC ACTIVITY AND UNEMPLOYMENT
Abstract and keywords
Abstract (English):
This article presents an analysis of the study of the relationship between the level of economic activity, employment and unemployment from the demographic structure of the population in the subjects of the Russian Federation for 2015- 2017 based on data from the Federal Service of State Statistics. The interrelation of economic growth (including the level of economic development) and welfare of the population is considered, taking into account the influence of institutional factors on the historical development of the Russian economy. It is noted that the problems of regional tension in the labor market should be addressed through the development of regional employment programs, taking into account regional peculiarities. When considering the problem of differentiation of regions by the level of unemployment and the level of economic activity, it was concluded that measures taken by the Ministry of Labor and Social Protection to promote employment programs should be considered in the context of the most depressed and lagging regions. For the analysis of regional differentiation, the cluster analysis method was used using the IBM SPSS Statistics program.

Keywords:
employment, employment level, unemployment, unemployment rate, level of economic activity, differentiation of regions, economically active population, cluster analysis.
Text

Достижение полной занятости, при которой работой обеспечены все нуждающиеся и будет достигаться равновесное состояния на рынке труда, практически невозможно. В той или иной степени в настоящее время, рабочих мест хватает не всему экономически активному населению либо существуют другие причины, по которым они не имеют работу. В этом случае возникает проблема безработицы, которая является наиболее актуальной в политике
занятости государства и которая нарушает социально-экономическое равновесие в стране. Безработица — это социально-экономическое явление, заключающееся в том, что определенная часть экономически активного населения не имеет работы и соответственно дохода (желающие работать не могут найти работу при обычной ставке заработной платы). Рынок труда является важнейшей макроэкономической категорией, поддерживающей стабильность социально-экономического развития общества, и любые проблемы на рынке труда вызывают проблемы не только у населения и его благосостояния, но и проблемы развития экономики страны в целом. Прежде чем рассматривать региональную составляющую, рассмотрим проблему относительно страны в целом. Рассматривая взаимосвязь экономического роста (в том числе и уровня экономического развития) и благосостояния населения, необходимо учитывать влияние институциональных факторов на историческое развитие экономики России. На протяжении долгих лет Россия относится к странам второго эшелона развития и значится как развивающаяся страна. Отмечаются исторически схожие черты развития России с азиатским способом производства (до XXI в. в период СССР и царской России). Он имеет ряд характеристик.
1) Верховный правитель обладает собственностью в силу присущей ему власти, таким образом, власть и собственность сливаются воедино.
2) Рядовые общинники лишаются инициативы в землепользовании, все шаги должны согласовывать с местным начальством, а в конечном счете — с верховным правителем (даже если он не является конечным собственником территории).
3) «Безответственность власти» и отсутствие каких-либо гарантий для подданных. Тенденция к произволу власти.
4) Государственный аппарат и господствующий класс совпадают. В этих обществах развиваются частнособственнические отношения, возникают богатые и бедные.
5) Сильное развитие государства и слабое развитие институтов гражданского общества.

References

1. Gretchenko A.I., Gretchenko A.A. Upravlenie chelovecheskimi resursami v tsifrovoy ekonomike. In: «Sozdanie samorazvivayushchegosya makroregiona na osnove khozyaystvennoy aglomeratsii»: Materialy XIII Vserossiyskoy nauchnoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem / red. koll.: V.A. Borodin, O.N. Vladimirova, K.A. Machin. — Barnaul: OOO «MTs EOR», 2017. — 321 p.

2. Borodin V.A., Gretchenko A.I. Pokazateli otsenki potentsiala samorazvitiya territorii // Vestnik REU. — 2013. — № 12 (66). — P. 70–75.

3. Gretchenko A.I., Nikitskaya E.F., Valishvili M.A. Kompleksnyy analiz sostoyaniya ekonomiki Moskovskoy oblasti: monografiya / A.I. Gretchenko, E.F. Nikitskaya, M.A. Valishvili i dr. — M.: RUSAYNS, 2017. — 232 p.

4. Gretchenko A.I., Boldyreva Yu.M. Vovlechennost’ personala kak sil’nyy instrument motivatsii // Audit i finansovyy analiz. — 2016. — № 6. — S. 269–271.

5. Gretchenko A.I. Planirovanie — filosofiya poznaniya ob"ektivnogo mira // Vestnik NGUEU. — 2016. — № 4. — S. 32–43.

6. Gretchenko A.I., Gorokhova I.V. Planovyy opyt SSSR i problemy strategicheskogo planirovaniya v sovremennoy Rossii // Vestnik REU. — 2014. — № 11(77). S. 70–80.

7. Edinak E.A., Korolev I.B, Dolgova I.N. Nekotorye puti razvitiya statisticheskikh i prognoznykh razrabotok v sfere zanyatosti i rynka truda [Elektronnaya resurs] // Konferentsiya «Lomonosovskie chteniya-2018. Tsifrovaya ekonomika: chelovek, tekhnologii, instituty». — URL: https://ecfor.ru/publication/ vystuplenie-nekotorye-puti-razvitiya-statisticheskih-iprognoznyh- razrabotok-v-sfere-zanyatosti-i-rynka-truda/

8. Zuev V.M., Gretchenko A.I. Problemy vysshego obrazovaniya v svete novogo Zakona «Ob obrazovanii v Rossiyskoy Federatsii» // Ekonomika obrazovaniya. — 2013. — № 2. — S. 48–54.

9. Klassifikatsiya statisticheskikh dannykh o sostave rabochey sily, ekonomicheskoy aktivnosti i statusu v zanyatosti [Elektronnaya resurs] / Federal’naya Sluzhba Gosudarstvennoy Statistiki. — URL: http://www.gks.ru/bgd/free/B99_10/IssWWW.exe/Stg/d000/i000080r.htm

10. Kontrol’noe meropriyatie «Proverka tselevogo i effektivnogo ispol’zovaniya subsidiy iz federal’nogo byudzheta na realizatsiyu dopolnitel’nykh meropriyatiy v sfere zanyatosti naseleniya, napravlennykh na snizhenie napryazhennosti na rynke truda sub”ektov Rossiyskoy Federatsii» // Schetnaya palata Rossiyskoy Federatsii. — URL: http://www.ach.gov.ru/press_center/news/25794?sphrase_id=7364692

11. Luk’yanova M.I., Gretchenko A.I., Gretchenko A.A. Teoreticheskaya model’ proektirovaniya strategiy sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya munitsipal’nykh obrazovaniy Rossii // IzvestiyaTulGU. Ekonomicheskie i yuridicheskie nauki. Vyp. 4. Ch. I. — Tula: Izd-vo TulGU, 2015. — S. 79–88.

12. Nureev R.M. Ekonomika razvitiya : uchebnik. — M.: Norma, 2008.

13. Trudovoy potentsial modernizatsii: prognozirovanie potrebnostey innovatsionnoy ekonomiki v kvalifitsirovannykh kadrakh (regional’nyy i natsional’nyy aspekty): monografiya / red. V.M. Smirnova. — M. : RUSAYNS, 2017. — 270 s.

14. Ekonomicheskaya teoriya. Makroekonomika-1, 2. Metaekonomika. Ekonomika transformatsiy : Uchebnik / Pod obshch. red. G.P. Zhuravlevoy. — M.: Izd.-torg. korporatsiya «Dashkov i K», 2009. — 213 s.

15. Gretchenko A.A., Gretchenko A.I., Demenko O.G., Gorokhova I.V. (2017) Fostering innovative integrated structures in russian higher education institutions. Revista ESPACIOS. Vol. 38 (Nº 40) Año 2017. Pág. 15

16. Garnov A.P., Garnova V.Yu. Klasterizatsiya ekonomiki: sposoby povysheniya effektivnosti gosudarstvennoy promyshlennoy politiki // Vestnik Rossiyskogo ekonomicheskogo universiteta im. G.V. Plekhanova. — 2016. — № 6 (90). — S. 110–117.

17. Garnova V.Yu. Tekushchee sostoyanie i perspektivy razvitiya predprinimatel’skoy deyatel’nosti v Rossii // RISK: Resursy, informatsiya, snabzhenie, konkurentsiya. — 2014. — № 1. — S. 217–223.

18. Garnova V.Yu. Rynochnaya ekonomika: evolyutsiya sub"ekta predprinimatel’stva // Nauchno-prakticheskiy zhurnal «Vestnik AKSOR». — 2014. — № 1 (29). — S. 227–235.

Login or Create
* Forgot password?