STUDENTS’ APPROACHES TO THE CONCEPT «FUNCTIONAL LITERACY», ADOPTED IN THE INFORMATION SOCIETY
Abstract and keywords
Abstract (English):
In the modern dynamically developing society the content of the concept "literacy" has considerably extended. Functional literacy acts as the way of social orientation of the personality integrating education communication (fi rst of all, the general) with multidimensional human activity. In article approaches to formation of functional literacy of the calls of information society which are trained taking into account variety are considered. It is noted that the condition of the information environment of modern society is considerably caused by rapid development of mass media and domination of a phenomenon visual in general. It is about ability of any educated person to build a complete number of communication of any scale (up to global) by the principle of a semiotics variety, freedom of sign expression of information. Explosive development of technical means of information transfer, volumes of the generated data and the new communicative condition of activity of the person having planetary scale aren´t followed by high-quality shifts in development in the trained functional skills in system of the personal, interpersonal and public relations.

Keywords:
functional literacy, universal learning activities, communication, information.
Text

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 15-06-10526.

Резкий рост информационных потоков, обрушивающихся на современного человека, делает неактуальным прежнее отождествление индивидуума знающего с индивидуумом, владеющим информацией. Всю необходимую по тому или иному вопросу информацию человеку уже невозможно усвоить. Кроме того, в сетевом обществе, каким является общество знания, при решении глобальных проблем знание становится более социально, этически и политически ориентированным. Надежды на радикальное улучшение в будущем умственных, физических и социальных возможностей человека сегодня связывают с развитием конвергирующих технологий.

Речь идет, прежде всего, о феномене НБИК, т.е. о конвергенции нано-, био-, инфо- и когнитивных наук и технологий, открывающей поистине фантастические возможности управления биологическими процессами на молекулярном уровне, атомно-молекулярного конструирования материалов и устройств с заранее заданными свойствами, воспроизведения систем живой природы, раскрытия тайн работы мозга, создания искусственного интеллекта.

References

1. Bernett N, Parker S., Bella N. Obrazovanie dlya vsekh. Gramotnost’: zhiznennaya neobkhodimost’ [Education for All. Literacy for life]. Vsemirnyy doklad po monitoringu ODV 2006 [Global Monitoring Report on EFA 2006]. Parizh, OON Publ., 2005, p. 177

2. Buneev R.N. Ponyatie funktsional’noy gramotnosti [The concept of functional literacy]. Obrazovatel’naya programma «Shkola 2100», Pedagogika zdravogo smysla [Educational program “School 2100” Pedagogy of common sense]. Moscow, 2003, p. 35.

3. Buckingham D. Towards new literacies, information technology, English and media education. The English and Media Magazine, 1993, Summer. P. 20-25.

4. Buckingham D. Children Talking Television: The Making of Television Literacy. London: Taylor and Francis, 1993.

5. Buckingham D. Media Education: Literacy, Learning and Contemporary Culture. Cambridge, UK: Polity Press, 2003

6. Varkhotov T.A. Status i funktsii massmedia v obshchestvakh sovremennogo tipa: sb. materialov XVI konferentsii «Nauka. Filosofi ya. Religiya»; Chelovek pered vyzovom noveyshikh informatsionnykh i kommunikatsionnykh tekhnologiy (g. Dubna, 21-22 oktyabrya 2013 g.) [The status and function of the media in modern societies, such as: Sat. Materials XVI Conference “Science. Philosophy. Religion”; The man before calling the new information and communication technologies (Dubna, 21-22 October 2013)]. Moscow, Fond Andreya Pervozvannogo Publ., 2014, pp. 148-175.

7. Ermolenko V.A., Perchenok R.L., Chernoglazkin S.Yu. Funktsional’naya gramotnost’ v sovremennom kontekste [Funktsionalnaya literacy in the modern context]. Moscow, ITOP RAO Publ., 2002, pp. 27-284.

8. Ermolenko V.A., Didakticheskie osnovy funktsional’noy gramotnosti v sovremennykh usloviyakh [Didactic bases of functional literacy in modern conditions]. Moscow, 1999, pp. 85-86.

9. Kovaleva G. S. Pervye rezul’taty mezhdunarodnoy programmy PISA-2009. Prezentatsiya i obsuzhdenie pervykh rezul’tatov mezhdunarodnoy programmy PISA-2009, 7 dekabrya 2010 goda. - Rossiyskaya akademiya obrazovaniya, Institut soderzhaniya i metodov obucheniya, otdel otsenki kachestva obshchego obrazovaniya [The fi rst results of the international program PISA-2009. Presentation and discussion of the fi rst results of the international program PISA-2009, December 7, 2010. - Russian Academy of Education, Institute of content and teaching methods, quality assurance department of general education department]. Sayt otdela otsenki kachestva obshchego obrazovaniya ISMO RAO [Site Quality Assessment of General Education Ismo RW]. Available at: http://www.centeroko.ru/

10. Koval’chuk M.V. Konvergentsiya nauk i tekhnologiy − proryv v budushchee [Convergence of Science and Technology - a breakthrough in the future]. Rossiyskie nanotekhnologii [Russian Nanotechnologies]. 2011, I. 1-2.

11. Kolesnikova I. A. Novaya gramotnost’ i novaya negramotnost’ dvadtsat’ pervogo stoletiya [New literacy and illiteracy of the new twenty-fi rst century]. Nepreryvnoe obrazovanie: XXI vek [Continuing education: XXI century]. 2013, I. 2.

12. Lebedev O.E. Kompetentnostnyy podkhod v obrazovanii [Competence approach in education technology]. Shkol’nye tekhnologii [School]. 2004, I. 5, pp. 1-3.

13. Linney K. Filosofi ya botaniki [Philosophia Botanica]. Moscow, 1989, pp. 231.

14. Leont’ev A.A. Obrazovatel’naya sistema «Shkola 2100». Pedagogika zdravogo smysla [The educational system “School 2100”. Pedagogy of common sense]. Moscow, Balass Publ., 2003, pp. 35.

15. Rudik G.A. Funktsional’naya gramotnost’ - imperativ vremeni [Functional literacy - time imperative]. Sovremennye nauchnye issledovaniya: metodologiya, teoriya, praktika: materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (Chelyabinsk, 24 fevralya 2014) [Current research: methodology, theory and practice: proceedings of the International Scientifi c and Practical Conference (Chelyabinsk, February 24, 2014)]. Chelyabinsk, Siti-Print Publ., 2014, pp. 94-107.

16. kachestvom obrazovaniya [No open-close quality education]. Moscow, ROSSPEN Publ., 2002, p. 36

17. Chernikova D.V., Chernikova I.V. Rasshirenie chelovecheskikh vozmozhnostey: kognitivnye tekhnologii i ikh riski [The expansion of human capabilities: cognitive technologies and their risks]. Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta [Bulletin of the Tomsk Polytechnic University]. 2012, V. 321.

18. Shenk R. Chto kognitivnaya nauka govorit nam o tom, chemu imenno my dolzhny uchit’sya? Vystuplenie na 4-y mezhdunarodnoy konferentsii po kognitivnoy nauke [What cognitive science tells us about what it is we need to learn? Speech at the 4th International Conference on Cognitive Science]. Tomsk, 22-26.06.2010.

19. Available at: http://multiple-literacies.com/?page_id=12 Horizons Broad, Cordes Sean The Role of Multimodal Literacy in 21st Century. Library Instruction. World Library and Information Congress: 75th IFLA General Conference and Assembly «Libraries create futures: Building on cultural heritage» (23-27 August 2009, Milan, Italy).

Login or Create
* Forgot password?