Volume, issue
5 № 4 Published
Quantity of pages
78

Code 63
Name Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыбное хозяйство
The responsible persons
Glavnyy nauchnyy redaktor, predsedatel' redakcionno-izdatel'skogo soveta
Petrov Aleksandr
Petrov_AM@ssaa.ru
Zam. glavnogo nauchnogo redaktora
Vasin Aleksey
rast.ssaa@yandex.ru
otvetstvennyy redaktor redakcionno-izdatel'skogo soveta
Men'shova Elena
ssaariz@mail.ru
+7 (939) 754-04-86
Login or Create
* Forgot password?