Sokolova Svetlana

Education
  1. student Sibirskiy gosudarstvennyy universitet nauki i tehnologiy imeni akademika M.F. Reshetneva , kafedra organizacii i upravleniya naukoemkimi proizvodstvami , MUKV20-01 , Education level: Master Specialty: 27.04.02 Управление качеством
Workplaces
Location
Krasnoyarsk, Krasnoyarsk, Russian Federation
Login or Create
* Forgot password?