Yusupov F.

Education
  1. student FGBOU VO “Kubanskiy gosudarstvennyy universitet fizicheskoy kul'tury, sporta i turizma” , zaochnyy fakul'tet fizicheskoy kul'tury i sporta, izbrannyy vid sporta «Sumo» ,
Workplaces
Location
Russian Federation
Login or Create
* Forgot password?