Polyakov Viktor

Education
Workplaces
  1. Kubanskiy gosudarstvennyy agrarnyy universitet im. I.T. Trubilina , kafedra elektrotehniki, teplotehniki i VIE. , magistrant ,
Location
Krasnodar, Krasnodar, Russian Federation
Login or Create
* Forgot password?