Latyncev Aleksandr Viktorovich

Academic degree
candidate of jurisprudence sciences
Education
Workplaces
  1. Nauchno-issledovatel'skiy institut pravovyh ekspertiz i kompleksnyh issledovnaiy , Sektor pravovyh aspektov intellektual'noy sobstvennosti i transfera tehnologiy , direktor ,
Login or Create
* Forgot password?