THE TERRITORY OF COMMUNICATIVITY: THE SEARCH BOUNDARIES
Rubrics: EDITORIAL
Text

Несмотря на невиданное доселе развитие информационных систем, наша жизнь по-прежнему определяется, по сути, «не информацией, а взаимодействием людей во всех сферах жизнедеятельности [6, с. 6]. В этом номере журнала я бы особо выделил следующие проблемы коммуникативистики/взаимодействия, которые нашли здесь отражение.

References

1. Ageeva Yu.V. Fatika v rechevom povedenii rekrutera [Physics in the speech behavior of recruiters]. Nauchnye issledovaniya i razrabotki. Sovremennaya kommunikativistika [Research and Development. Modern Communication Studies]. 2015, V. 4, I. 5.

2. Bazylev V.N. Kommunikativnyy smysl teksta i ego ponimanie [Communicative meaning of the text and its understanding]. Nauchnye issledovaniya i razrabotki. Sovremennaya kommunikativistika [Research and Development. Modern Communication Studies]. 2015, V. 4, I. 5.

3. Berdichevskiy E.G. Semioticheskie podkhody v protsessakh vizual’no-reklamnykh kommunikatsiy [Semiotic approaches in visual advertising communications]. Nauchnye issledovaniya i razrabotki. Sovremennaya kommunikativistika [Research and Development. Modern Communication Studies]. 2015, V. 4, I. 5.

4. Bobylev B.G. Topos rodiny v poezii V. Lugovskogo i V. Nabokova. [Topos homeland in poetry and Lugovskogo V. Nabokov]. Nauchnye issledovaniya i razrabotki. Sovremennaya kommunikativistika [Research and Development. Modern Communication Studies]. 2015, V. 4, I. 5.

5. Bukharina I.V. Regional’nye media kak effektivnye SMK. Rynochnye mekhanizmy funktsionirovaniya i gosudarstvennaya podderzhka (rezul’taty nalichiya i otsutstviya) [Regional media as an effective QMS. Functioning of market mechanisms and government support (with and without results)]. Nauchnye issledovaniya i razrabotki. Sovremennaya kommunikativistika [Research and Development. Modern Communication Studies]. 2015, V. 4, I. 5.

6. Goykhman O.Ya. Sovremennoe obshchestvo: informatsionnoe ili kommunikativnoe? [Modern society: information and communicative?]. Nauchnye issledovaniya i razrabotki. Sovremennaya kommunikativistika [Research and Development. Modern Communication Studies]. 2015, V. 4, I. 5.

7. Dement’ev V.V. Teoriya rechevykh zhanrov [The theory of speech genres]. Moscow, Znak Publ., 2010.

8. Klyuchnikov S.Yu. Poezdka v XXII vek [A trip to the XXII century]. Nauchnye issledovaniya i razrabotki. Sovremennaya kommunikativistika [Research and Development. Modern Communication Studies]. 2015, V. 4, I. 5.

9. Minaeva L.V. Mul’timediynyy narrativ v svyazyakh s obshchestvennost’yu [The media narrative in public relations]. Nauchnye issledovaniya i razrabotki. Sovremennaya kommunikativistika [Research and Development. Modern Communication Studies]. 2015, V. 4, I. 5.

10. Oganesyan S.S. Ob ekstremizme tekstov Tory, Novogo Zaveta i Korana (Opyt lingvisticheskogo, psikholingvisticheskogo i ugolovno-pravovogo osmysleniya) [Extremism texts of the Torah, the New Testament and the Quran (Experience of linguistic, psycholinguistic and criminal legal interpretation)]. Nauchnye issledovaniya i razrabotki. Sovremennaya kommunikativistika [Research and Development. Modern Communication Studies]. 2015, V. 4, I. 5.

11. Oganesyan S.S. O ponyatii «religioznyy ekstremizm» [On the concept of “religious extremism”]. Nauchnye issledovaniya i razrabotki. Sovremennaya kommunikativistika [Research and Development. Modern Communication Studies]. 2015, V. 4, I. 5.

12. Shirokikh A.Yu. Pesennyy zhanr kak resurs v obuchenii angliyskomu yazyku dlya spetsial’nykh tseley [Song genre as a resource in teaching English for Specific Purposes]. Nauchnye issledovaniya i razrabotki. Sovremennaya kommunikativistika [Research and Development. Modern Communication Studies]. 2015, V. 4, I. 5.

13. Shklyar M.F. Osnovy nauchnykh issledovaniy [Basic scientific research]. Moscow, Dashkov i K Publ., 2014.

Login or Create
* Forgot password?