INTERNATIONAL PROJECT ACTIVITIES OF A UNIVERSITY AS A TOOL FOR DEVELOPING CULTURAL COMPETENCE AMONG STUDENTS
Abstract and keywords
Abstract (English):
The article considers international project activities at the university as a tool for the formation of students' cultural competence. Cultural and international projects at the university contribute to the expansion of students' horizons about other scientific and professional fields, which affects the formation of cultural competence, which in turn affects the development of a threedimensional worldview, Self-Agent qualities, motivation for self-knowledge and self-realization, etc. Also, a culture-oriented educational process using project activities at a university provides conditions for students to adapt to work in related fields of activity, mastering new skills, continuous learning and development throughout life, which corresponds to the realities of a dynamically developing labor market at the present stage. In turn, the formation of cultural competence has always been considered as a necessary requirement for higher education, but in modern conditions it is of particular importance. The above aspects indicate the possibility and necessity of a modern university to implement culture-oriented and culture-preserving functions, which are extremely significant in the situation of the value crisis of modern Russian society.

Keywords:
cultural competence, project approach, competence-based approach, intercultural communicative competence, project-based learning
Text
Publication text (PDF): Read Download
References

1. Ajnalieva A. R., Skripchenkova N. P., Shapovalova E. G. Strukturnye komponenty mezhkul'turnoj kompetentnosti // MNKO. 2018. №3 (70). S. 215-217.

2. Asmolov A. G., Gusel'ceva M. S. Generirovanie vozmozhnostej: ot chelovecheskogo kapitala k chelovecheskomu potencialu // Obrazovatel'naya politika. 2019. №4 (80). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/generirovanie-vozmozhnostey-ot-chelovecheskogo-kapitala-k-chelovecheskomu-potentsialu (data obrashcheniya: 28.04.2023).

3. Bajlepisova A. Kompetentnostnyj podhod k obrazovaniyu // Norwegian Journal of Development of the International Science. 2022. №86. S. 23-25.

4. Balmasova T. A. «Tret'ya missiya» universiteta novyj vektor razvitiya? // Vysshee obrazovanie v Rossii. 2016. №8-9. S. 38-45.

5. Dzyubenko A. I., Borisenko V. A. O podhodah k interpretacii fenomena «kul'turnyj intellekt» // Gumanitarnye i social'nye nauki. 2020. №3. S. 58-64.

6. Il'kevich S. V., Prihod'ko L. V., Smit N. L. Model' mezhkul'turnoj adaptacionnoj ekosistemy universitet kak element strategicheskogo razvitiya // SRRM. 2020. №3. S. 324-334.

7. Karnyshev A. D. Lichnost' i mezhkul'turnaya kompetentnost' // Psihologiya v ekonomike i upravlenii. 2009. №2. S. 99-106.

8. Kremneva L. V., Zavedenskij K. E., Rabinovich P. D., Apen'ko S. N. Strategirovanie obrazovaniya: ekosistemnyj perekhod // Integraciya obrazovaniya. 2020. T. 24. № 4. S. 656–677. DOIhttps://doi.org/10.15507/1991-9468.101.024.202004.656-677.

9. Ridings, B. Universitet v ruinah / per. s angl. A. M. Korbuta; Gos. un-t – Vysshaya shkola ekonomiki. – M.: Izd. dom Gos. un-ta – Vysshej shkoly ekonomiki, 2010. – 304 s.

10. Savelova E. Formirovanie kul'turnoj kompetentnosti // Vysshee obrazovanie v Rossii. 2004. №11. S. 61-64.

11. Sadohin A. P. Vvedenie v teoriyu mezhkul'turnoj kommunikacii. – M., 2014. – 254 s.

12. Sorokin P. S., Vyatskaya Yu. A. Mezhdunarodnaya ekspertnaya povestka v obrazovanii: klyuchevye harakteristiki i problemnye zony // Obrazovanie i nauka. 2022. №1. S. 11-52.

13. Suetina N. M., Shefrukova S. T. Gruppovoe proektnoe obuchenie v vuze: social'nyj effekt // Vestnik Majkopskogo gosudarstvennogo tekhnologicheskogo universiteta. 2020. №3. S. 68-73.

14. Terekhova T. A., Bol'shakov O. B. Otechestvennye konceptual'nye modeli mezhkul'turnoj kompetentnosti // Psihologiya v ekonomike i upravlenii. 2011. №1. S. 93-105.

15. Horoshilova N. V. Formirovanie kul'turnoj kompetentnosti studentov vuza: special'nost' 13.00.01: avtoref. dissertacii na soisk. uch. stepeni k. ped. n. / Natal'ya Vasil'evna Horoshilova; FGBOU VPO «Nizhegorodskij gosudarstvennyj lingvisticheskij universitet imeni N A. Dobrolyubova». – Nizhnij Novgorod, 2013. – 23 s.

16. Hutorskoj A. B. Tekhnologiya proektirovaniya klyuchevyh i predmetnyh kompetencij // Ejdos. 2005. – №4. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21696585 (data obrashcheniya: 17.03.23)

17. Cherkashina T. T. Formirovanie kommunikativnogo liderstva v dialogovoj sisteme vysshego menedzhment-obrazovaniya: special'nost' 13.00.02: avtoreferat dissertacii na soiskanie nauchnoj stepeni doktora ped.n. / Tat'yana Tihonovna Cherkashina; Rossijskij universitet druzhby narodov. – M., 2011. – 56 s.

18. Cherepanova T. B. Trendy i tendencii sovremennoj obrazovatel'noj praktiki // Vestnik Omskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. Gumanitarnye issledovaniya. 2019. №2 (23). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/trendy-i-tendentsii-sovremennoy-obrazovatelnoy-praktiki (data obrashcheniya: 28.04.2023).

19. Coperías-Aguilar M. J. Intercultural communicative competence: A step beyond communicative competence // Elia: Estudios de lingüística inglesa aplicada. 2002. Nº3. pags. 85-102. ISSN 1576-5059

20. Kaihlanen A-M., Hietapakka L., Heponiemi T. Increasing cultural awareness: qualitative study of nurses’ perceptions about cultural competence training // BMC Nursing. 2019. №18. URL: https://doi.org/10.1186/s12912-019-0363-x

21. Ott D.L., Michailova S. Cultural intelligence: A review and new research avenues. International Jour nal of Management Reviews. 2018. T. 20. Vyp.1. S. 99-119. DOI:https://doi.org/10.1111/ijmr.12118. https://doi.org/10.1111/ijmr.12118

22. Pryakhina A. V., Saveleva I. U., Kamalitdinova E. I. Educational Communication as a Tool to Forming General Cultural Competencies of Students // Communication Strategies in Digital Society Seminar (ComSDS). 2021. pp. 101-103, doi:https://doi.org/10.1109/ComSDS52473.2021.9422882]

Login or Create
* Forgot password?