1. Goncharova L.M. K voprosu o povyshenii urovnya gumanitarnogo obrazovaniya spetsialistov po reklame i svyazyam s obshchestvennost’yu [On the question of raising the level of arts education specialists in advertising and public relations]. Filosofiya cheloveka: sovremennye kommunikativnye praktiki i obrazovanie [Philosophy of Man: modern communication practices and education: Collection of scientific works]. St. Petersburg, RKhTA Publ., 2010.

2. Klyukanov I.E. Priroda kommunikatsii [Nature Communications]. Sovremennaya kommunikativistika [Modern communication studies]. 2015, V. 4, I. 1., pp. 6–13.

3. Shklyar M.F. Osnovy nauchnykh issledovaniy [Basic research]. Moscow, Dashkov i K Publ., 2014.