QUALITY IN ACCOUNTING AND REPORTING
Abstract and keywords
Abstract (English):
The article reveals the definition of quality in the accounting and reporting system of relations «economic entity – stakeholders» to develop the estimates and sequence quality accounting and financial information for its users appropriate

Keywords:
quality, accounting financial information, consumer information, stakeholders, the reporting an economic entity, accounting financial statements, proper user accounting and financial reporting, outsiders, insiders, auditors, utility, trust.
References

1. O bukhgalterskom uchete [Elektronnyy resurs] : feder. zakon ot 6 dek. 2011 g. №402-FZ. Dostup iz sprav.-pravovoy sistemy «Konsul´tantPlyus».

2. Ob odobrenii Kontseptsii razvitiya bukhgalterskogo ucheta i otchetnosti v RF na srednesrochnuyu perspektivu [Elektronnyy resurs] : prikaz M-va finansov RF ot 1 iyulya 2004 g. №180. Dostup iz sprav.-pravovoy sistemy «Konsul´tantPlyus».

3. Ayzele V. Balansy [Tekst] / V. Ayzele. Ekonomika predpriyatiya : ucheb. dlya vuzov ; per. s nem. ; pod red. F.K. Bea i dr. ; [per. k.e.n., prof. V.A. Antonov i dr.]. – M. : INFRA-M, 1999. – 928 s. : il. (Universitetskiy uchebnik).

4. Institutsional´naya ekonomika: novaya institutsional´naya ekonomicheskaya teoriya [Tekst] : ucheb. / pod obshch. red. d.e.n., prof. A.A. Auzana. – M. : INFRA-M, 2010. – 416 s.

5. Kachestvo v XXI veke: rol´ kachestva v obespechenii konkurentosposobnosti i ustoychivogo razvitiya [Tekst] / red.-sost.: T. Konti, E. Kondo, G. Vatson. – M. : Standarty i kachestvo, 2005. – 279 s. (Prakticheskiy menedzhment).

6. Kovalev V.V. Finansovyy analiz: metody i protsedury [Tekst] / V.V. Kovalev. – M. : Finansy i statistika, 2001. – 560 s.

7. The conceptual framework for financial reporting (issued by the IASB in September 2010).

8. International accounting standard 1 «Presentation of financial statements». 2005 Edition.

9. International standard on auditing 315 «Identifying and assessing the risks of material misstatement through understanding the entity and its environment».

Login or Create
* Forgot password?