ON SOME PROBLEMS OF EDUCATION OF ACCOUNTANTS AND AUDITORS. RATING TRAINING CENTERS
Rubrics: RATING
Abstract and keywords
Abstract (English):
The article deals with modern problems of vocational education. Given rating training centers for training of professional accountants and auditors.

Keywords:
training, advanced training, educational and methodological center, standards, accreditation, auditors, professional accountants, tax advisers
References

1. Korochkin V. Konsul´tant ukhodit v otstavku [Elektronnyy resurs]. URL: http://www. rg.ru/2013/10/15/uchet.html

2. Ministerstvo finansov RF [Elektronnyy resurs] : ofitsial´nyy sayt. Rezhim dostupa: http:// www1.minfin.ru

3. Obobshchennyy analiz rezul´tatov obshchikh kvalifikatsionnykh ekzamenov [Elektronnyy resurs]. URL: http://www.eakrus.ru/rezultaty_ekzamenov/obobwennyj_analiz_rezul_tatov_kvalifikacionnyh_e_kzamenov/

Login or Create
* Forgot password?