LEGAL REGULATION OF INNOVATION CYCLE STAGES
Abstract and keywords
Abstract (English):
Simplified understanding and regulation of the innovation cycle of scientific and technical innovations in the Russian legislation under the conditions of science financing, that lags behind the level of science financing in the BRICS countries, and the oligopolistic nature of the Russian economy results in undermining innovations on the part of such non-economic factors as extralegal appropriation of intellectual property, unilateral authority-based strategizing and interference into economy, inflated refinancing rate of the Bank of Russia. To implement the tasks of import substitution the author suggests introducing the practice, justified in the works of Jean Tyrol, 2014 Economics Nobel Laureate, which involves concluding agreements between a regulatory public authority and oligopolists, who target domestic markets, in the sphere of the innovation cycle from knowledge to consumer goods.

Keywords:
Innovation, scientific and technical innovation, innovation cycle, innovation cycle stages, innovation management, oligopoly, strategy.
References

1. Companion to Contemporary Economic Thought / eds. by D. Greenaway, M. Blaney, Ian M. T. Stewart. 1992.

2. Doronina N. G., Kazantsev N. M., Semilyutina N. G. i dr. Reforma nauki i obrazovaniya: sravnitel´no-pravovoy i ekonomiko-pravovoy analiz: monografiya / pod red. T. Ya. Khabrievoy. M.; SPb., 2014.

3. Indikatory nauki: 2013: stat. sb. M., 2013.

4. Indikatory nauki: 2014: stat. sb. M., 2014.

5. Kirichenko I. A., Smirnov A. V., Naumov S. N. Problemy strategicheskogo planirovaniya innovatsionnogo razvitiya proizvodstvennogo kompleksa Rossiyskoy Federatsii. Vestnik Instituta ekonomiki Rossiyskoy akademii nauk. 2014. № 4.

6. Marchenko T., Tochilkina O., Nikolaev I. Skol´ko stoit Rossiya: 10 let spustya: Natsional´noe bogatstvo za 10 let: minus 3%. Vedomosti. 2014. 27 maya. URL: http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2014/05/27/nacionalnoe-bogatstvo-za-10-let-minus-3.

7. Nauchnaya politika v tsifrakh. Raskhody na nauku po dannym OECD. Statistika po PPS i v nominal´nom dollarovom vyrazhenii. URL: http://isterligov.blogspot.ru/2013/08/oecd.html.

8. Simchera V. M. Razvitie ekonomiki Rossii za 100 let. 1900-2000. Istoricheskie ryady, vekovye trendy, periodicheskie tsikly. M., 2007.

Login or Create
* Forgot password?