IMPROVEMENT OF THE EDUCATIONAL PROCESS MANAGEMENT SYSTEM
Abstract and keywords
Abstract (English):
The article is devoted to the search for the optimal formula of the educational process management system. It is determined that the main condition for providing high-quality education is to increase human resources, providing them with advanced innovative technologies.

Keywords:
education, education management system, educational management, pedagogical management and quality of education
Text
Publication text (PDF): Read Download
References

1. Lazarev V.S. Upravlenie innovatsiyami v shkol [Management of innovations at school:]. Moscow: Tsentr pedagogicheskogo obrazovaniya Publ., 2008. 351 p.

2. Natsional'naya doktrina obrazovaniya v Rossiyskoy Federatsii. Proekt [National doctrine of education in the Russian Federation. Project]. Moscow, 2022. 32 p.

3. Udalov F.E., Alekhina O.F., Gaponova O.S. Osnovy menedzhmenta [Fundamentals of management]. Nizhniy Novgorod: Nizhegorodskiy gosuniversitet, 2013. 363 p.

4. Upravlenie kachestvom obrazovaniya: Praktikoorientirovannaya monografiya i metodicheskoe posobie [Management of the quality of education: Practice-oriented monograph and methodological guide] Moscow: Pedagogicheskoe obshchestvo Rossii Publ. 2013. 448 p.

5. Federal'nyy zakon ot 29.12.2012 № 273-FZ (red. ot 05.12.2022) ««Ob obrazovanii v Rossiyskoy Federatsii»« [Federal Law No. 273-FZ of December 29, 2012 (as amended on December 5, 2022) «On Education in the Russ

Login or Create
* Forgot password?