ATTITUDE TO UNCERTAINTY AS A FACTOR OF COOPERATION IN THE SITUATION OF UNGUARANTEE EMPLOYMENT
Abstract and keywords
Abstract (English):
The article examines the attitude towards uncertainty as a factor of coping in a situation of insecure employment. Particular attention is paid to the study of this aspect of psychology. The authors explore such concepts as uncertainty tolerance and intolerance. The consequences of the situation of uncertainty for the individual and society are considered. The professional requirements for a person in the labor market are determined.

Keywords:
insecure employment, situation of uncertainty, intolerance to uncertainty, factor of coping, tolerance to uncertainty
References

1. Gusev, A.I. Tolerantnost' k neopredelennosti kak sostavlyayuschaya lichnostnogo potenciala / D.A. Leont'ev.- Moskva: Lichnostnyy potencial: struktura i diagnostika, 2011. - 605 s.

2. Kornilova, T.V. Princip neopredelennosti v psihologii: osnovaniya i problemy / T.V. Kornilova // Psihologicheskie issledovaniya. - 2015. - T. 8. - № 40. S. 16-25.

3. Myasoedov A.I. Intellektual'nyy kapital v svete kreativnosti i konkurentosposobnosti: obzor nematerial'nyh aktivov organizaciy na primere Ukrainy / A.I. Myasoedov // Nauchnye issledovaniya i razrabotki. Social'no-gumanitarnye issledovaniya i tehnologii. 2020. T. 9. № 2. S. 57-68.

4. Myasoedov A.I. Model' effektivnosti dlya ocenki intellektual'nogo kapitala / A.I. Myasoedov // Nauchnye issledovaniya i razrabotki. Social'no-gumanitarnye issledovaniya i tehnologii. 2021. T. 10. № 1. S. 84-91.

5. Myasoedov A.I. Primenenie matematicheskih metodov v ekonomike specifika, problemy, perspektivy / A.I. Myasoedov // BENEFICIUM. 2020. № 3 (36). S. 35-47.

6. Oksfordskiy tolkovyy slovar' po psihologii / Pod red. A. Rebera. - Moskva, 2002. - 435 s.

7. Pryazhnikova E. Yu. Psihologiya truda: teoriya i praktika: uchebnik dlya bakalavrov / E. Yu. Pryazhnikova. -M.: Izdatel'stvo Yurayt, 2019. -452 s.

8. Elst T.V., De Witte H., De Cuyper N. The Job Insecurity Scale: A psychometric evaluation across five European countries / Elst T.V., De Witte H., De Cuyper N. // European Journal of Work and Organizational Psychology. - 2014. - Vol. 23. - № 3. - P. 364-380.

9. Richter A. Job insecurity and its consequences: Investigating moderators, mediators and gender: University dissertation from Stockholm: Department of Psychology / Richter A. // Stockholm University. - 2011. - 99 p.

Login or Create
* Forgot password?