DEVELOPMENT OF MEASURES OF MUNICIPAL PROGRAMS FOR THE IMPROVEMENT OF THE TERRITORY, MAINTENANCE OF LIFE AND SATISFACTION OF THE NEEDS OF RESIDENTS
Abstract and keywords
Abstract (English):
The article gives a brief description of the tasks and goals of municipal programs within the framework of the improvement of the territories of the municipality of Tula for 2021. The results of the analysis of the distribution of funding from the local budget between the tasks of municipal programs of five territorial districts of the city of Tula are presented. The system of indicators (indicators) used to assess the results of the implementation of improvement programs is considered. The problems of the implementation of these municipal programs are highlighted on the basis of a comparative analysis of planned and actual indicators.

Keywords:
municipal program, local government, landscaping of the territory, resource provision, cash execution, indicators
References

1. Ob ispolnenii byudzheta municipal'nogo obrazovaniya gorod Tula za 2021 god: Reshenie Tul'skoy gorodskoy Dumy ot 31.05.2022 №36/785 / Set. izdanie «Sbornik prav. aktov i inoy ofic-noy inf-cii munic. obraz-niya g. Tula». Sistem.trebovaniya: Adobe Reader. URL: https://npatula-city.ru/category/pravovie-akti-nenormativnogo-haraktera-tulskaya-gorodskaya-duma/14772/ (data obrascheniya: 22.08.2022).

2. Ob utverzhdenii municipal'noy programmy municipal'nogo obrazovaniya gorod Tula «Blagoustroystvo territorii, podderzhanie zhiznedeyatel'nosti i udovletvorenie potrebnostey zhiteley Proletarskogo territorial'nogo okruga municipal'nogo obrazovaniya gorod Tula: Postanovlenie administracii goroda Tuly ot 21.01.2021 № 86 / Set. izdanie «Sbornik prav. aktov i inoy ofic-noy inf-cii munic. obraz-niya g. Tula». Sistem.trebovaniya: Adobe Reader. URL: https://npatula-city.ru/category/normativnie-pravovie-akti-administratcia-goroda-tula/11988/ (data obrascheniya: 22.08.2022).

3. Ob utverzhdenii municipal'noy programmy municipal'nogo obrazovaniya gorod Tula «Blagoustroystvo territorii, podderzhanie zhiznedeyatel'nosti i udovletvorenie potrebnostey zhiteley Privokzal'nogo territorial'nogo okruga municipal'nogo obrazovaniya gorod Tula: Postanovlenie administracii goroda Tuly ot 21.01.2021 № 87 / Set. izdanie «Sbornik prav. aktov i inoy ofic-noy inf-cii munic. obraz-niya g. Tula». Sistem.trebovaniya: Adobe Reader. URL: https://npatula-city.ru/category/normativnie-pravovie-akti-administratcia-goroda-tula/11989/ (data obrascheniya: 22.08.2022).

4. Ob utverzhdenii municipal'noy programmy municipal'nogo obrazovaniya gorod Tula «Blagoustroystvo territorii, podderzhanie zhiznedeyatel'nosti i udovletvorenie potrebnostey zhiteley Zarechenskogo territorial'nogo okruga municipal'nogo obrazovaniya gorod Tula: Postanovlenie administracii goroda Tuly ot 21.01.2021 № 88 / Set. izdanie «Sbornik prav. aktov i inoy ofic-noy inf-cii munic. obraz-niya g. Tula». Sistem.trebovaniya: Adobe Reader. URL: https://npatula-city.ru/category/normativnie-pravovie-akti-administratcia-goroda-tula/11990/ (data obrascheniya: 22.08.2022).

5. Ob utverzhdenii municipal'noy programmy municipal'nogo obrazovaniya gorod Tula «Blagoustroystvo territorii, podderzhanie zhiznedeyatel'nosti i udovletvorenie potrebnostey zhiteley Sovetskogo territorial'nogo okruga municipal'nogo obrazovaniya gorod Tula: Postanovlenie administracii goroda Tuly ot 21.01.2021 № 89 / Set. izdanie «Sbornik prav. aktov i inoy ofic-noy inf-cii munic. obraz-niya g. Tula». Sistem.trebovaniya: Adobe Reader. URL: https://npatula-city.ru/category/normativnie-pravovie-akti-administratcia-goroda-tula/11991/ (data obrascheniya: 22.08.2022).

6. Ob utverzhdenii municipal'noy programmy municipal'nogo obrazovaniya gorod Tula «Blagoustroystvo territorii, podderzhanie zhiznedeyatel'nosti i udovletvorenie potrebnostey zhiteley Central'nogo territorial'nogo okruga municipal'nogo obrazovaniya gorod Tula: Postanovlenie administracii goroda Tuly ot 21.01.2021 № 90 / Set. izdanie «Sbornik prav. aktov i inoy ofic-noy inf-cii munic. obraz-niya g. Tula». Sistem.trebovaniya: Adobe Reader. URL: https://npatula-city.ru/category/normativnie-pravovie-akti-administratcia-goroda-tula/11992/ (data obrascheniya: 22.08.2022).

7. O vnesenii izmeneniya v postanovlenie administracii goroda Tuly ot 21.01.2021 № 86: Postanovlenie administracii goroda Tuly ot 17.02.2022 № 86 / Set. izdanie «Sbornik prav. aktov i inoy ofic-noy inf-cii munic. obraz-niya g. Tula». Sistem.trebovaniya: Adobe Reader. URL: https://npatula-city.ru/category/normativnie-pravovie-akti-administratcia-goroda-tula/14167/ (data obrascheniya: 22.08.2022).

8. O vnesenii izmeneniya v postanovlenie administracii goroda Tuly ot 21.01.2021 № 87: Postanovlenie administracii goroda Tuly ot 15.03.2022 № 144 / Set. izdanie «Sbornik prav. aktov i inoy ofic-noy inf-cii munic. obraz-niya g. Tula». Sistem.trebovaniya: Adobe Reader. URL: https://npatula-city.ru/category/normativnie-pravovie-akti-administratcia-goroda-tula/14319/ (data obrascheniya: 22.08.2022).

9. O vnesenii izmeneniya v postanovlenie administracii goroda Tuly ot 21.01.2021 № 90: Postanovlenie administracii goroda Tuly ot 15.03.2022 № 147 / Set. izdanie «Sbornik prav. aktov i inoy ofic-noy inf-cii munic. obraz-niya g. Tula». Sistem.trebovaniya: Adobe Reader. URL: https://npatula-city.ru/category/normativnie-pravovie-akti-administratcia-goroda-tula/14321/ (data obrascheniya: 22.08.2022).

10. O vnesenii izmeneniya v postanovlenie administracii goroda Tuly ot 21.01.2021 № 89: Postanovlenie administracii goroda Tuly ot 15.03.2022 № 150 / Set. izdanie «Sbornik prav. aktov i inoy ofic-noy inf-cii munic. obraz-niya g. Tula». Sistem.trebovaniya: Adobe Reader. URL: https://npatula-city.ru/category/normativnie-pravovie-akti-administratcia-goroda-tula/14324/ (data obrascheniya: 22.08.2022).

11. O vnesenii izmeneniya v postanovlenie administracii goroda Tuly ot 21.01.2021 № 88: Postanovlenie administracii goroda Tuly ot 15.03.2022 № 151 / Set. izdanie «Sbornik prav. aktov i inoy ofic-noy inf-cii munic. obraz-niya g. Tula». Sistem.trebovaniya: Adobe Reader. URL: https://npatula-city.ru/category/normativnie-pravovie-akti-administratcia-goroda-tula/14338/ (data obrascheniya: 22.08.2022).

Login or Create
* Forgot password?