FEATURES OF THE ISLAMIC ACCOUNTING MODEL
Abstract and keywords
Abstract (English):
Th e article considers the features of the functioning of the Islamic economy and the prospects for the development of the Islamic accounting model. A comparative analysis of reporting in the framework of the Islamic model and reporting according to international standards is carried out.

Keywords:
Islamic accounting model, international fi nancial reporting standards, harmonization, fi nancial reporting
References

1. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. URL: http://aaoifi.org

2. AAOIFI. Code of Ethics for Islamic Finance Professionals. 2019. URL: http://aaoifi.com/code-of-ethics-for-islamic-finance-professionals/?lang=en

3. Archakova - Uzhahova M.B.. Islamskiy buhgalterskiy uchet: osobennosti razvitiya na rubezhe XX-XXI vv. // EKONOMIKA, PREDPRINIMATEL'STVO I PRAVO. 2018.S. 245-256. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38223420

4. IFRS Foundation. URL: https://www.ifrs.org/use-around-the-world/use-of-ifrs-standards-by-jurisdiction/iran/

5. Umarov H.S. Avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoy stepeni kandidata ekonomicheskih nauk «Islamskaya model' buhgalterskogo ucheta: osobennosti i perspektivy razvitiya». Moskva, REU im. G.V. Plehanova, 2015 g.

6. Umarov H.S. Formirovanie metodiki adaptacii islamskogo buhgalterskogo ucheta k RSBU. Zhurnal Auditor №4 2015 g.

Login or Create
* Forgot password?