Abstract and keywords
Abstract (English):
Digitalization, the transition to a knowledge economy, requires a restructuring of the education system. The existing education system does not meet the realities of the country's development, but it also contributes to the modernization of technologies, the definition of a high status among the country's economic leaders. Adaptation of education to the changing conditions of the world economic system is required. Additional education can make the transformation of the education system smoother without jeopardizing national technological development, accelerating these changes and becoming an instrument for meeting the demands of labor market professionals. Economic changes in the context of the transformation of a knowledge-based society require restructuring the education system, creating new professional skills and training specialists who can acquire and use new knowledge in rapidly changing situations.

Keywords:
transformation of education, digitalization, globalization, adaptation of education, knowledge economy, the concept of lifelong education, quality of the profession, additional education, education model
References

1. Bykova O.N. Kadry dlya upravleniya intellektual'noj sobstvennost'yu [Personnel for intellectual property management]. Professional'noe obrazovanie. Stolica [Professional education. Capital]. Moscow, I. 2, 2013, pp. 12-14.

2. Bykova O.N., Ol'hovskaya M.O., Profatilov D.A. Kraudfanding: internet-blagotvoritel'nost' ili instrument investirovaniya innovacionnogo proekta? [Crowdfunding: Internet charity or an investment tool for an innovative project?]. Innovacii [Innovation]. 2015, I. 2 (196), pp. 58-63.

3. Garnov A.P., Garnova V.Yu. Klasterizaciya ekonomiki: sposoby povysheniya effektivnosti gosudarstvennoy promyshlennoy politiki // Vestnik Rossiyskogo ekonomicheskogo universiteta imeni G.V. Plehanova. 2016. № 6 (90). S. 110-117.

4. Repnikova V.M., Vasilevskij S.I. Vybor strategii korporativnogo razvitiya [Choice of corporate development strategy]. Ekonomicheskij analiz: teoriya i praktika [Economic analysis: theory and practice]. 2004, I. 5 (20), pp. 10-15.

5. Morkovkin D.E., Lopatkin D.S., Shushunova T.N., Sharipov B.K., Gibadullin A.A. Formation of the conditions for the development of innovation // Journal of Physics: Conference Series. 2020. № 1515. pp. 032002. DOI:https://doi.org/10.1088/1742-6596/1515/3/032002

6. Morkovkin D., Lopatkin D., Sadriddinov M., Shushunova T., Gibadullin A., Golikova O. Assessment of innovation activity in the countries of the world // E3S Web of Conferences. 2020. № 157. pp. 04015. DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202015704015

7. Konakova L.V., Repnikova V.M. Primenenie social'no-eticheskoj koncepcii marketinga v rossijskih kreditnyh organizaciyah [Application of the social and ethical concept of marketing in Russian credit institutions]. Akademicheskij vestnik [Academic Bulletin]. 2012, I. 2 (20), pp. 83-90.

8. Morkovkin D.E., Gibadullin A.A., Safarov B.G., Alpatova E.A. Definition of factors limiting the growth of industrial production // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020. № 862. pp. 042013.

9. Bykova O.N., Smirnova V.R., Aushev V.M. Innovacionno-investicionnaya strategiya razvitiya regionov : monografiya / Gos. obrazovatel'noe uchrezhdenie vyssh. prof. obrazovaniya Rossiyskiy gos. in-t intellektual'noy sobstvennosti. M., 2009.

10. Bykova O., Suslova S. Logisticheskij transfert tekhnologij kak metod diffuzii innovacij [Logistic transfer of technologies as a method of diffusion of innovations]. Logistika [Logistics]. 2011, I. 8 (61), pp. 23-25.

11. Muhopad V.I., Bykova O.N. Metody ocenki investicionnogo potenciala i integral'noy ocenki ekonomicheskoy privlekatel'nosti territoriy i kompleksov // RISK: Resursy, Informaciya, Snabzhenie, Konkurenciya. 2009. № 1. S. 99-101.

12. Bykova O.N. Rossiya na puti \"kadrovogo goloda\" [Russia on the path of "personnel hunger"]. ETAP: ekonomicheskaya teoriya, analiz, praktika [STAGE: economic theory, analysis, practice]. Moscow, I. 2, 2013, pp. 45-54.

13. Garnov A., Kireeva N Strategicheskoe planirovanie i upravlenie kak osnova uvelicheniya mnogozvennymi logisticheskimi cepyami stoimosti biznesa [Strategic planning and management as a basis for increasing the value of business by multi-link logistics chains]. Logistika [Logistics]. 2012, I. 1 (62), pp. 20-23.

14. Sidorov M.N., Garnova V.Yu. Neobhodimye korrektivy ekonomicheskoj politiki [Necessary adjustments to economic policy]. Nauchnye issledovaniya i razrabotki. Ekonomika firmy [Research and Development. The economy of the company]. 2019, V. 8, I. 1, pp. 46-52.

15. Novye podhody k podgotovke intellektual'nyh kadrov dlya innovacionnoj ekonomiki Rossii [New approaches to the training of intellectual personnel for the innovative economy of Russia]. 2012, p.102.

16. Bykova O.N. Sovremennye problemy podgotovki specialistov v vysshej shkole [Modern problems of training specialists in higher education]. Kopirajt. Vestnik Rossijskoj akademii intellektual'noj sobstvennosti [Copyright. Bulletin of the Russian Academy of Intellectual Property]. Moscow, I. 2, 2011, pp. 79-84.

17. Bogoviz A.V., Lobova S.V., Ragulina Yu.V., Alekseev A.N., Garnova V.Yu. Mediaobrazovanie v regionah Rossii: problemy i perspektivy. Mediaobrazovanie [Media education in the regions of Russia: problems and prospects. Media education]. 2017, I. 3, pp. 7-14.

18. Bykova O.N., Suslova S.D. Formirovanie logisticheskoj modeli razvitiya kadrovogo potenciala v oblasti upravleniya intellektual'noj sobstvennosti. [Formation of a logistic model for the development of human resources in the field of intellectual property management]. Logistika [Logistics]. Moscow, I. 7(60), 2011, pp. 46-48.

19. Repnikova V.M., Dzhamaludinova M.Yu. Rol' malogo biznesa v organizacii tehnologicheskogo proryva ekonomiki Rossii // Turizm i gostepriimstvo cherez prizmu innovaciy : sbornik statey nauchno-prakticheskoy konferencii / pod nauch. red. E.M. Kryukovoy. 2017. S. 179-182.

20. Bykova O.N. Logistika obrazovatel'nogo processa - \"zolotoe pravilo\"sovremennogo rynka truda [Logistics of the educational process - the "golden rule" of the modern labor market]. RISK: Resursy, Informaciya, Snabzhenie, Konkurenciya [RISK: Resources, Information, Procurement, Competition]. 2019, I. 2, pp. 8-11.

21. Bykova O.N. Formirovanie strategii innovacionnogo razvitiya sanatorno-kurortnogo i turistskogo kompleksa (na primere goroda -kurorta Sochi). Dokt. Diss [Formation of a strategy for the innovative development of a sanatorium and resort and tourist complex (on the example of the resort city of Sochi). Doct. Diss]. Ros. gos. in-t intellektual. sobstvennosti Rospatenta [Ros. state in-t intellectual. property of Rospatent]. Moscow, 2009.

22. Improvement of financial security technologies for entrepreneurial entities. Repnikova V.M., Bykova O.N., Shmanev S.V., Kerimov V.E., Kozhina V.O. International Journal of Engineering and Advanced Technology. 2019. V. 8. I. 5. S. 2256-2260.

23. Garnov A.P., Bykova O.N., Brykin A.V., Gudilin A.A.RUSSIAN EDUCATION TRENDS: PROTRACTED REGRESSION OR MOVING FORWARD //Amazonia Investiga. 2019. V. 8. I. 23. S. 308-317.

24. Konakova L.V., Repnikova V.M. Primenenie social'no-eticheskoj koncepcii marketinga v rossijskih kreditnyh organizaciyah [Application of the social and ethical concept of marketing in Russian credit organizations]. Akademicheskij vestnik [Academic Bulletin]. 2012, I. 2 (20), pp. 83-90.

25. Repnikova V.M. Klyuchevye problemy social'nogo predprinimatel'stva v rossijskoj federacii na sovremennom etape razvitiya [Key problems of social entrepreneurship in the Russian Federation at the present stage of development]. Rossijskij ekonomicheskij internet-zhurnal [Russian economic Internet journal]. 2018, I. 4, p. 93.

26. Musatova Zh.B., Bykova O.N. Rol' vysshej shkoly v podgotovke kadrov dlya innovacionnoj ekonomiki [The role of higher education in training personnel for an innovative economy]. Chelovecheskij kapital i professional'noe obrazovanie [Human capital and professional education]. 2012, I. 1 (1), pp. 43-47.

27. Bykova O.N., Repnikova V.M. Faktory innovacionnogo razvitiya Rossii kak prioritetnaya zadacha rosta ekonomiki i razvitiya promyshlennosti (gosudarstvennoe stimulirovanie innovacionnoj deyatel'nosti) [Factors of innovative development of Russia as a priority task of economic growth and industrial development (state stimulation of innovation)]. Normirovanie i oplata truda v promyshlennosti [Rationing and wages in industry]. 2019, I. 8, pp. 50-54.

28. Available at: https://www.hr-director.ru/article/67111-relevantnyy-opyt-raboty-18-m4

29. Morkovkin D.E., Gibadullin A.A., Kolosova E.V., Semkina N.S., Fasehzoda I.S. Modern transformation of the production base in the conditions of Industry 4.0: problems and prospects // Journal of Physics: Conference Series. 2020. № 1515. pp. 032014. DOI:https://doi.org/10.1088/1742-6596/1515/3/032014

30. Improvement of approaches to labor regulation in service sector enterprises Reznikova O.S., Korolenko J.N., Enenko G.Y., Tkachenko D.V., Repnikova V.M. Journal of Environmental Management and Tourism. 2019. V. 10. I. 4 (36). S. 886-891.

31. Technologies for assessing the level of enterprise development Repnikova V.M., Bykova O.N., Stroev P.V., Khvoevsky S.A., Gaydarenko V.A. International Journal of Recent Technology and Engineering. 2019. V. 8. I. 3. S. 4407-4410.

32. Garnov A.P., Garnova V.Yu Klasterizaciya ekonomiki: sposoby povysheniya effektivnosti gosudarstvennoj promyshlennoj politiki [Clustering the economy: ways to improve the efficiency of state industrial policy]. Vestnik Rossijskogo ekonomicheskogo universiteta imeni G.V. Plekhanova [Bulletin of the Russian Economic University named after G.V. Plekhanov]. 2016, I. 6 (90), pp. 110-117.

33. Morkovkin D.E., Lopatkin D.S., Shushunova T.N., Sharipov B.K., Gibadullin A.A. Formation of the conditions for the development of innovation // Journal of Physics: Conference Series. 2020. I. 1515. pp. 032002. DOI:https://doi.org/10.1088/1742-6596/1515/3/032002

34. Morkovkin D., Lopatkin D., Sadriddinov M., Shushunova T., Gibadullin A., Golikova O. Assessment of innovation activity in the countries of the world // E3S Web of Conferences. 2020. I. 157. pp. 04015. DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202015704015

35. Morkovkin D.E., Gibadullin A.A., Safarov B.G., Alpatova E.A. Definition of factors limiting the growth of industrial production // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020. I. 862. pp. 042013.

36. Bykova O.N., Smirnova V.R., Aushev V.M. Innovacionno-investicionnaya strategiya razvitiya regionov [Innovation and investment strategy for the development of regions]. Gos. obrazovatel'noe uchrezhdenie vyssh. prof. obrazovaniya Rossijskij gos. in-t intellektual'noj sobstvennosti [State. educational institution higher. prof. education Russian state. in-t of intellectual property]. Moscow, 2009.

37. Muhopad V.I., Bykova O.N. Metody ocenki investicionnogo potenciala i integral'noj ocenki ekonomicheskoj privlekatel'nosti territorij i kompleksov [Methods for assessing investment potential and integral assessment of the economic attractiveness of territories and complexes]. RISK: Resursy, Informaciya, Snabzhenie, Konkurenciya [RISK: Resources, Information, Procurement, Competition]. 2009, I. 1, pp. 99-101.

38. Repnikova V.M., Dzhamaludinova M.Yu. Rol' malogo biznesa v organizacii tekhnologicheskogo proryva ekonomiki Rossii [The role of small business in organizing a technological breakthrough in the Russian economy]. Turizm i gostepriimstvo cherez prizmu innovacij [Tourism and hospitality through the prism of innovations Collection of articles of the scientific and practical conference]. 2017, pp. 179-182.

39. Morkovkin D.E., Gibadullin A.A., Kolosova E.V., Semkina N.S., Fasehzoda I.S. Modern transformation of the production base in the conditions of Industry 4.0: problems and prospects // Journal of Physics: Conference Series. 2020. I. 1515. pp. 032014. DOI:https://doi.org/10.1088/1742-6596/1515/3/032014

Login or Create
* Forgot password?