INSTITUTIONAL CHARACTERISTICS OF MARKET ECONOMY IN INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS
Abstract and keywords
Abstract (English):
The article analyzes the influence of the fundamental characteristics of a market economy on the methodological component of International Financial Reporting Standards. On the basis of a comparative analysis of the principles of market and organization functioning, the causes of modern problems in the presentation of accounting (financial) statements are identified, and options for solving complex methodological issues are proposed. The author is inclined to the need to reform the accounting system on the principles of not copying, but adapting to International Financial Reporting Standards.

Keywords:
equality of economic agents, organizational hierarchy, monetary valuations, non-monetary valuations, competition, cooperation, unification, accounting (financial) reporting
References

1. Barkov S.A. Sociologiya organizaciy: uchebnik dlya bakalavrov / S.A. Barkov, V.I. Zubkov. - M.: Izdatel'stvo Yurayt, 2013. - 395 s.

2. Brandenburger A., Neylbaff B. Konkurentnoe sotrudnichestvo v biznese : Per. s angl. - M.: Keys, 2012. - 352 s.

3. Kouz R. Firma, rynok i pravo : Per. s angl. - M.: Novoe izdatel'stvo, 2007. - 224 s.

4. Milgrom P., Roberts Dzh. Ekonomika, organizaciya i menedzhment. - SPb.: Ekonomicheskaya shkola, 1999. - 468 s.

5. Myuller G., Gernon H., Miik G. Uchet: mezhdunarodnaya perspektiva: Per. s angl. - 2-e izd., stereotip. - M.: Finansy i statistika, 2003. - 136 s.

6. Stryukov E.A. Obschie podhody k ponimaniyu unifikacii normativnyh pravovyh aktov // Vestnik Nizhegorodskoy akademii MVD Rossii. - 2014. - № 2 (26).

7. Horni K. Nevroticheskaya lichnost' nashego vremeni. - M.: Kanon, 2019. - 388 s.

8. Alchian A., Demsetz H. Production, Information Coasts and Economic organization // American Economic Review. - 1972. - № 62 (5).

9. Konceptual'nye osnovy predstavleniya finansovyh otchetov. - URL: https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/mej_standart_fo/kons_msfo/?id_38=117374-kontseptualnye_osnovy_predstavleniya_finansovykh_otchetov_dokument_kontseptualnye_osnovy_predstavleniya_finansovykh_otchetov_prinyat_s (data obrascheniya: 15.08.2020)

10. Mezhdunarodnyy standart finansovoy otchetnosti (IAS) 8 «Uchetnaya politika, izmeneniya v buhgalterskih ocenkah i oshibki». - URL: https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/accounting/mej_standart_fo/kons_msfo/?id_38=117368-mezhdunarodnyi_standart_finansovoi_otchetnosti_ias_8_uchetnaya_politika_izmeneniya_v_bukhgalterskikh_otsenkakh_i_oshibki (data obrascheniya: 15.08.2020)

Login or Create
* Forgot password?