PATRIOTIC EDUCATION OF STUDENTS BY MEANS OF A FOREIGN LANGUAGE
Abstract and keywords
Abstract (English):
The article deals with the problem of patriotic education of students. The role of a foreign language is analyzed as a means of developing patriotic feelings and moral qualities of students of agrarian university.

Keywords:
educational work, patriotic education, pedagogical technologies, extracurricular work, citizenship
References

1. Slastenin V.A. Osnovnye tendentsii razvitiya obrazovatel'noy politiki v Rossiyskoy Federatsii [The main trends in the development of educational policy in the Russian Federation]. Pedagogicheskoe obrazovanie i nauka [Pedagogical education and science]. 2005, I. 3, p. 188.

2. Mizyurova E.Yu. Vneauditornaya deyatel'nost' studentov po inostrannomu yazyku kak odna iz form vospitatel'noy raboty v neyazykovom vuze [Out-of-class activities of students in a foreign language as one of the forms of educational work in a non-linguistic university]. Aktual'nye problemy vospitaniya v obrazovatel'nom protsesse vuza. Sbornik statey Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Actual problems of education in the educational process of the university. Collection of articles of the All-Russian scientific-practical conference]. Saratov, 2016, pp. 92-95.

3. Mizyurova E.Yu. Patrioticheskoe vospitanie studentov kak neot"emlemaya chast' formirovaniya inoyazychnoy kompetentsii studentov agrarnogo universiteta [Patriotic education of students as an integral part of the formation of foreign language competence of students of the Agrarian University]. Agrarnaya Nauka v XXI veke: Problemy i Perspektivy: Sbornik statey Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Agrarian Science in the XXI century: Problems and Prospects: Collection of articles of the All-Russian Scientific and Practical Conference]. SGAU Publ., 2018, pp. 411-416.

4. Alieva M.M. Lingvo-kul'turovedcheskiy podkhod kak sredstvo vospitaniya patriotizma u shkol'nikov vo vneuchebnoy rabote [Linguistic and cultural approach as a means of fostering patriotism among schoolchildren in extracurricular activities]. Izvestiya Yuzhnogo Federal'nogo universiteta. Pedagogicheskie nauki [Proceedings of the Southern Federal University. Pedagogical sciences]. 2010, I. 11, pp. 92-99.

5. Mizyurova E.Yu. Kak napisat' esse na angliyskom yazyke.How to write an English essay [How to write an essay in English. How to write an English essay]. Sovremennye tekhnologii v sfere sel'skokhozyaystvennogo proizvodstva i obrazovaniya. Sbornik materialov 5 Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Modern technologies in the field of agricultural production and education. Collection of materials of the 5th All-Russian Scientific and Practical Conference]. Kemerovo, 2014, pp. 26-28.

6. Mizyurova E.Yu. Vavilov - Chelovek Nauki [Vavilov - The Man of Science]. Vavilovskie chteniya - 2018: Sbornik statey mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konf., posvyashchennoy 131-oy godovshchine so dnya rozhdeniya akademika N.I. Vavilova [The Vavilov Readings - 2018: A collection of articles of the international scientific and practical conference devoted to the 131st anniversary of the birth of Academician N.I. Vavilova]. Saratov: Amirit Publ., 2018, pp. 8-10.

7. Korotkova T.I. N.I. Vavilov v Saratove (1917-1921) [Vavilov in Saratov (1917-1921)]. Dokumental'nye ocherki [Documentary essays]. Saratov, 1978, p. 117.

8. Mizyurova E.Yu. Aktivnye metody obucheniya [Active teaching methods]. Vavilovskie chteniya-2016. Sbornik statey mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, posvyashchennoy 129-y godovshchine so dnya rozhdeniya akademika N.I. Vavilova [Vavilov readings-2016. Collection of articles of the international scientific-practical conference dedicated to the 129th anniversary of the birth of Academician N.I. Vavilova]. Saratov, 2016, pp. 10-12.

Login or Create
* Forgot password?