Quality Assessment of Professional Tourism Education in International Certification Systems
Abstract and keywords
Abstract (English):
The article analyzes the international quality systems of vocational tourism education. The main focus is on the dynamics of the development of these systems for the evaluation and accreditation of higher education institutions programs in the field of tourism and hospitality. The competencies necessary for a graduate of a tourism university to undergo international certification are highlighted.

Keywords:
quality systems, vocational tourism education, standards, UNWTO, assessment, competencies.
References

1. Innovatsionnoe razvitie professional'nogo turistskogo obrazovaniya: monografiya/Rossiyskaya mezhdunarodnaya akademiya turizma. – M.: Lagos, 2012. – 339, [1] s.

2. Kal'ney V.A., Shishov S.E., E.E. Bukhteeva. Upravlenie kachestvom obrazovatel'nogo protsessa: monografiya; Rossiyskaya mezhdunarodnaya akademiya turizma. – M.: Logos, 2015. – 271, [1] s. – (Turistika: monograficheskie issledovaniya).

3. Kontseptsiya Federal'noy tselevoy programmy razvitiya obrazovaniya na 2016 - 2020 gody. [Elektronnyy resurs]. URL: http://static.government.ru/media/files/mlorxfXbbCk.pdf (data obrashcheniya: 02.08.2018).

4. Becket, N., Brookes, M. (2008), Quality Management Practice in Higher Education – What Quality Are We Actually Enhancing? Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education 7(1), 40 – 54. [Elektronnyy resurs]. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.571.7060&rep=rep1&type=pdf (data obrashcheniya 30.01.2019).

5. Keller, P., Bieger, Th. (2011), Tourism Development after the Crisis: Coping with Global Imbalances and Contributing to the Millennium Goals, ESV, New York.

6. [Elektronnyy resurs]. URL: http://academy.unwto.org/content/unwto-tedqual-certification-system (data obrashcheniya 15.02.2019).

7. [Elektronnyy resurs]. URL: https://www.worldskills.org.

8. [Elektronnyy resurs]. URL: https://enqa.eu/index.php/home/esg/ (data obrashcheniya 06.02.2019).

9. [Elektronnyy resurs]. URL: https://www.cityandguildsgroup.com/working-with-us (data obrashcheniya 01.02.2019).

10. [Elektronnyy resurs]. URL: https://amforht.groupment.com/platform/welcome/ (data obrashcheniya 12.02.2019).

11. [Elektronnyy resurs]. URL: http://www.eurhodip.com/en/ (data obrashcheniya 12.02.2019).

12. [Elektronnyy resurs]. URL: https://www.londonchamber.co.uk/services/young-chamber/ (data obrashcheniya 01.02.2019).

Login or Create
* Forgot password?