The Paradigm of Education in the Era of Knowledge Management at the Stage of the Sixth Technological Mode
Abstract and keywords
Abstract (English):
The article deals with the principles of knowledge formation and their interaction with the educational process at the stage of the sixth technological mode in the economy. The article gives the analysis of educational institutions of higher education since the beginning of the last century, the concept of “education” from the point of view of the employee, the employer and the state, the problems in the educational system are identified. The reasons for the lagging of the Russian knowledge economy from international needs are considered. The technological structures, the role and importance of knowledge management are characterized, the prerequisites that distinguish a competitive employee of an effective organization are considered. The role of changes in the level of knowledge in the development of professional potential of the employee is shown, the world experience of economic approaches to knowledge management and their advantages are considered. As a result, it is concluded that knowledge management is the basis for the development of the information society at the stage of the sixth technological order.

Keywords:
efficiency, education, knowledge management, knowledge economy, competitiveness, economic development, organization
References

1. Ukaz Prezidenta RF ot 09.05.2017 № 203 «O Strategii razvitiya informatsionnogo obshchestva v Rossiiskoi Federatsii na 2017-2030 gody» [Presidential Decree dated on 09.05.2017 number 203 “About Strategy of development of information society in the Russian Federation for 2017-2030”]. Available at: http://www.pravo.gov.ru/ (accessed 11.05.2019).

2. Abakumova I.V., Antonova, E.K., Baigulov, R.M., Belyaeva, S.V. i dr. Nauchnye issledovaniya v sfere sotsial'no-ekonomicheskikh i gumanitarnykh nauk: mezhdistsiplinarnyi podkhod i konvergentsiya znanii [Research in the field of socio-economic Sciences and Humanities: interdisciplinary approach and convergence of knowledge]. Samara: OOO «Ofort», 2016. 538 c.

3. Baigulov R.M., Belyaeva S.V., Golubeva G.F. i dr. Rezul'taty sotsial'no-ekonomicheskikh i mezhdistsiplinarnykh nauchnykh issledovanii XXI veka [Results of socio-economic and interdisciplinary research of the XXI century]. Pod redaktsiei R.M. Baigulova, O.A. Podkopaeva. Samara: OOO «Ofort», 2016. 434 s.

4. Abasheva O.Yu., Babina E.N., Bondarenko G.V. i dr. Upravlenie protsessom formirovaniya chelovecheskogo kapitala v usloviyakh reformirovaniya sistemy kvalifikatsii professii i vysshego obrazovaniya [Management of the process of formation of human capital in the context of reforming the system of qualifications of professions and higher education]. Samara: OOO «Ofort», 2018. 356 s.

5. Boyarov A.D., Volkova M.N., Garafiev I.Z., Chernov S.S., Chirkova M.B. i dr. Problemy ekonomiki i upravleniya predpriyatiyami, otraslyami, kompleksami [Problems of economy and management of enterprises, industries, complexes]. Novosibirsk, 2009. 322s.

6. Kaufman N. Yu. Formirovanie motivatsii kak osnovnoi sostavlyayushchei v sisteme upravleniya personalom organizatsii [Formation of motivation as the main component in the personnel management system of the organization]. VESTNIK Surgutskogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomicheskie nauki. Surgut. 2018. № 1 (19). S. 34-38.

7. Kel'chevskaya N.R., Shirinkina E.V. Otsenka protsessa reformirovaniya vysshego obrazovaniya v Rossii [Assessment of the process of reforming higher education in Russia]. Ekonomika, sotsiologiya i pravo. 2016. № 10. S. 20-24.

8. Kel'chevskaya N. R., Shirinkina E. V. Problemy uchrezhdenii vysshego obrazovaniya v ramkakh perekhoda na sistemu professional'nykh standartov [Problems of higher education institutions in the framework of transition to the system of professional standards]. Ekonomika obrazovaniya. 2017. № 2 (99). S. 39-47.

9. Kunaeva O. V. Ekonomicheskie tsikly Kondrat'eva [Kondratiev's economic cycles]. Available at: http://elib.osu.ru/bitstream/123456789/1806/1/1688-1695.pdf (accessed: 14.05.2019).

10. Nizovtseva I. Yu. Rol' vysshego obrazovaniya v sovremennoi ekonomike znanii i innovatsii [The role of higher education in the modern economy of knowledge and innovation]. Available at: https://www.econ.msu.ru/cmt2/lib/a/1158/file/_46.pdf (accessed: 14.05.2019).

11. Rosssiya 2025: ot kadrov k talantam [Russia 2025: from frames to talents]. Available at: http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2017/11/Skills_Outline_web_tcm 26-175469.pdf (accessed: 11.03.2019).

12. Toffler E. Metamorfozy vlasti [Metamorphoses of power]. Available at: http://yanko.lib.ru/books/cultur/toffler-power_shift-ru-l.pdf (accessed: 14.05.2019).

13. Shirinkina E. V. Identifikatsiya i otsenka faktorov sredy formirovaniya chelovecheskogo kapitala [Identification and evaluation of factors of human capital formation environment]. Sovremennaya nauchnaya mysl'. 2016. № 6. S. 144-150.

14. Shirinkina E. V. Kiberneticheskii podkhod k ispol'zovaniyu chelovecheskogo kapitala [Cybernetic approach to the use of human capital]. V sbornike: Fundamental'naya nauka i tekhnologii - perspektivnye razrabotki materialy XII mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii. North Charleston, USA, 4-5 iyulya 2017 g. S. 198-200.

15. Federal'naya sluzhba gosudarstvennoi statistiki [Federal state statistics service]. Available at: http://www.gks.ru/ (accessed 26.04.2019).

16. Shirinkina E., Kodintsev A. Management of human capital in the national economy: Estimation and simulation // Revista Espacios. 2018. V. 39. № 44. P. 28.

Login or Create
* Forgot password?