THE PROCESS OF BUDGETING IN THE CONTEXT OF THE TRANSITION TO IFRS REPORTING
Abstract and keywords
Abstract (English):
In this article authors consider process of budgeting in relation to formation of the reporting of the organization in the IFRS format. Th e purpose, functions and main areas of budgeting and types of budgets, as well as the content of the Regulation on budgeting are disclosed.

Keywords:
fi nancial reporting, IFRS, budgets, budget for operating activity, budget for investment activity, budget for fi nancial activity, General budget, management report, control.
Text

Действенным методическим инструментарием стратегического и тактического управленческого учета, наряду с планированием и прогнозированием, является бюджетирование. Путем применения бюджетирования для целей тактического управленческого учета реализуется исполнение оперативных бюджетов и планов и осуществляется управление затратами как в целом по организации, так и по отдельным центрам ответственности и процессам.

References

1. PBU 5/01 «Uchet material'no-proizvodstvennyh zapasov»

2. PBU 6/01 «Uchet osnovnyh sredstv»

3. PBU 14/07 «Uchet nematerial'nyh aktivov»

4. PBU 23/11 «Otchet o dvizhenii denezhnyh sredstv»

5. MSFO (IAS) 16 «Osnovnye sredstva»

6. MSFO (IAS) 32 «Finansovye instrumenty: predstavlenie informacii»

7. MSFO IAS 36 «Obescenenie aktivov».

8. MSFO (IAS) 38 «Nematerial'nye aktivy».

9. MSFO (IAS) 39 «Finansovye instrumenty: priznanie i ocenka».

10. Balihina N.V., Mashinistova G.E., Harakoz Yu.K. Byudzhetirovanie kapital'nyh vlozheniy // Ekonomika i predprinimatel'stvo. - 2017. - № 6. - S. 496-499.

11. Vahrushina M.A. Buhgalterskiy upravlencheskiy uchet : uchebnik. - 8-e izd., pererab. i dop. - M. : Izdatel'stvo «Nacional'noe obrazovanie», 2013. - 672 s.

12. Dmitrieva I.M. Finansovyy i upravlencheskiy uchet v usloviyah perehoda na MSFO. Teoriya i praktika : monografiya / I.M. Dmitrieva, G.E. Mashinistova, Yu.K. Harakoz. - M. : YuNITI-DANA, 2014. - 167 s.

13. Dmitrieva I.M., Mashinistova G.E., Sobolev A.A., Harakoz Yu.K. Upravlencheskiy uchet i byudzhetirovanie v usloviyah perehoda rossiyskoy otchetnosti na MSFO : monografiya. - M. : Auditor, 2017. - 180 s.

14. Dmitrieva I.M. Vyruchka i ee otrazhenie v uchete i otchetnosti po MSFO // Auditor. - 2014. - № 12. - S. 64-67.

15. Dmitrieva I.M. Finansovyy monitoring v sisteme vnutrennego kontrolya organizacii // Auditor. - 2015. - № 10. - S. 38-41.

16. Dmitrieva I.M. Perspektivy vnedreniya mezhdunarodnyh standartov finansovoy otchetnosti v nacional'nye uchetnye sistemy // Mir novoy ekonomiki. - 2016. - № 3. - S. 62-65.

17. Kosov M.E., Mashinistova G.E., Harakoz Yu.K. Osobennosti organizacii upravlencheskogo ucheta zatrat i upravleniya izderzhkami // Mirovaya ekonomika: problemy bezopasnosti. - 2016. - № 1. - S. 33-39.

18. Mashinistova G.E. Direkt-kosting - odin iz naibolee primenimyh metodov upravlencheskogo ucheta kompaniy // Auditor. - 2017. - № 10. - S. 37-42.

19. Mashinistova G.E. Lineynaya approksimaciya zatrat kak osnova planirovaniya deyatel'nosti kompanii // Auditor. - 2015. - № 11. - S. 59-64.

20. Harakoz Yu.K. Rol' mezhdunarodnyh standartov finansovoy otchetnosti v organizacii upravlencheskogo ucheta // Auditor. - 2014. - № 3. - S. 32-38.

21. Harakoz Yu.K. Prakticheskie rekomendacii po organizacii byudzhetirovaniya // Auditor. - 2014. - № 8. - S. 65-71.

22. Harakoz Yu.K. Osobennosti primeneniya ERP-sistem v upravlencheskom uchete // Auditor. - 2015. - № 3. - S. 71-76.

23. Schadilova S.N. Transformaciya rossiyskoy finansovoy otchetnosti v format MSFO // Auditor. - 2014. - № 2. - S. 55-62.

Login or Create
* Forgot password?