Text

Статья д-ра филол. наук Л.В. Минаевой в рубрике «Общие проблемы коммуникативистики» излагает теорию риторического диалога как надежный подход к анализу внутрикорпоративной прессы.

References

1. Bobylev B.G.B.S. Muchnik — sozdatel’ psikhologo-stilisticheskoy teorii pis’mennoy kommunikatsii [Muchnik — the creator of the psychological and stylistic theory of written communication]. Sovremennaya kommunikativistika [Modern communication science]. 2018, I. 2.

2. Voronkina M.A. Kontsept zhertva v ritual’nom diskurse mifopoeticheskoyepokhi [Conception of the victim in the ritual discourse of the mythopoetic era]. Sovremennaya kommunikativistika [Modern communication science]. 2018, I. 2.

3. Kalizhanova A.N. Opyt uchastiya v studencheskikh mezhdunarodnykh telekommunikatsionnykh proektakh [Experience of participation in student international telecommunication projects]. Sovremennaya kommunikativistika [Modern communication science]. 2018, I. 2.

4. Kislyakova E.Yu., Shakhovskiy V.I. Kategoriya inakosti kak faktor modusa ekologichnosti / neekologichnosti (na materiale massmediynykh tekstov) [Category of otherness as a factor of the modality of ecological / non-ecological (on the material of massmedic texts)]. Sovremennaya kommunikativistika [Modern communication science]. 2018, I. 2.

5. Maksimtsev I.A., Krivonosov A.D., Semenova L.M. Rossiyskolatinoamerikanskie svyaziv severo-zapadnom regione kak prediktor nauchno-obrazovatel’nogo i kul’turno-delovogo sotrudnichestva [Russian-Latin American ties in the north-western region as a predictor of scientific, educational, cultural and business cooperation]. Sovremennaya kommunikativistika [Modern communication science]. 2018, I. 2.

6. Markina Yu.V.Problematika klassifikatsii mediynoy sobstvennosti [Problematika classification of media ownership]. Sovremennaya kommunikativistika [Modern communication science]. 2018, I. 2.

7. Medvedeva N.E. Rechevoy portret politicheskogo lidera kak instrument myagkoy sily [Recheva portrait of a political leader as an instrument of soft power]. Sovremennaya kommunikativistika [Modern communication science]. 2018, I. 2.

8. Mel’nikova I.Yu.O roli kommunikatsiy pri vnedrenii i realizatsii klientoorientirovannogo podkhoda v deyatel’nost’ kompanii [On the role of communications in the implementation and implementation of client-oriented approach to the company’s activities]. Sovremennaya kommunikativistika [Modern communication science]. 2018, I. 2.

9. Minaeva L.V. Korporativnyy media diskurs: ritoricheskiy analiz [Corporative media discourse: rhetorical analysis]. Sovremennaya kommunikativistika [Modern communication science]. 2018, I. 2.

10. Muchnik B.S.O tselesoobraznosti vydeleniya kommunikativnoy logiki teksta v osobuyu nauchnuyu distsiplinu [Opravlenosti separation of the communicative logic of the text in a special scientific discipline]. Sovremennayakommunikativistika [Modern communication science]. 2018, I. 2.

Login or Create
* Forgot password?