ECOLOGICAL AND HYGIENIC ASSESSMENT OF IVANOVO REGION’S SOILS QUALITY
Abstract and keywords
Abstract (English):
This paper is dedicated to an integrated environmental assessment of soil cover in the Ivanovo Region’s territory. Using modern instrumental methods of analytical control has been determined a content of gross and mobile forms for Pb, Cd, Co, Ni, Zn, Mn, Cu and Fe in the soil. The analysis of the soils ecological state in the period from 2010 to 2014 has been performed. It has been found that the region soils are generally characterized by relatively low levels of heavy metals contamination. Areas with high concentrations of heavy metals’ mainly mobile forms are local ones. For the first time in Ivanovo region has been performed an assessment related to potential risk of soil contamination for the public health. Comparison of experimental results with statistical materials on morbidity and mortality, as well as the subsequent analysis of the obtained data together with the results of sanitary-hygienic research allow highlight the most contaminated areas, and identify potential sources of negative impacts, as well as to conduct ecological and hygienic assessment for investigated region’s soil status. Using of vivid cartographical techniques allows visually assess the scale of contamination for Ivanovo region’s soil cover, and reveal this information to the public in a timely manner.

Keywords:
soils, heavy metals, physical and chemical monitoring, ecological and hygienic assessment, risk, morbidity, mortality, atomic absorption spectroscopy, factor analysis, environmental mapping.
Text

1. Введение
Среди многочисленных химических соединений, поступающих в биосферу в результате антропогенной деятельности, особое внимание уделяется экологическому мониторингу содержания тяжелых металлов (ТМ) как особо опасных экотоксикантов.

References

1. Maistrenko V. N., Khamitov R. Z., Budnikov G. K. Ekologoanaliticheskii monitoring supertoksikantov [Ecological and analytical monitoring supertoxicants]. M.oscow, Khimiya Publ., 1996. 319 p.

2. Evdokimova G. A., Kalabin G. V., Mozgova N.P Contents and toxicity of heavy metals in soils of zone affected by aerial emissions from the Severonikel Enterprise // Eurasian Soils Science. — 2011. — I. 44 (2).R.237–244.

3. Walker T. R., Crittenden S. D., Zhang H. Anthropogenic metal enrichment of snow and soil in north-eastern European Russia // Environmental Pollution. — 2003. — I.121 (1). — R. 11–21.

4. Dunaev A. M., Latukhina K. S., Abdalla A. A., NikiforovA. Yu. Urovni prisutstviya svintsa, kadmiya i 3d-elementov v pochvennom sloe Ivanovskoy oblasti [Levels of the presence of lead, cadmium and 3d-elements in the soil of the Ivanovo region]. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Khimiya i khimicheskaya tekhnologiya [Proceedings of the higher educational institutions. Chemistry and Chemical Engineering]. 2011, I. 1, pp. 58–62. [in Russian]

5. GOST 17.4.3.01–83. Pochvy. Obshchie trebovaniya k otboru pochv [Soils. General requirements for soil selection]. Utverzhden Postanovleniem Gosudarstvennogo komiteta SSSR postandartam ot 21 dekabrya 1983 g. № 6393 [Approved by the Decree of the USSR State Committee on Standards dated December 21, 1983 No. 6393].

6. Rumyantsev I. V., Dunaev A. M., Ostrovnaya T. M., Frontas’eva M.V., Grinevich V. I. Otsenka kachestva pochvennogo pokrova na territorii Ivanovskoy oblasti [Evaluation of the quality of soil in the Ivanovo region]. Problemy regional’noy ekologii [Problems of regional ecology]. 2016, V. 2, pp. 5–13. [in Russian]

7. Ezhegodnik. Zagryaznenie pochv Rossiiskoi Federatsii toksikantami promyshlennogo proiskhozhdeniya v 2013 godu [Yearbook. Soil pollution of the Russian Federation by toxic substances of industrial origin in 2013]. Obninsk: FGBU «VNIIGMI-«TsD» Publ., 2014. 112 p.

8. SaetYu.E. .Rev ichB.A. .Yani n E. P. Ge o k himiy a okruzhayushchei sredy [Environmental Geochemistry]. Moscow, Nedra Publ., 1990. 335 p.

9. Metodicheskie ukazaniya po opredeleniyu tyazhelykh metallov v pochvakh I produktsii rastenievodstva [Methodical guidelines for the determination of heavy metals in soils and crop production]. Utverzhdeny Zamestitelem Ministra sel’skogo khozyaistva RF 10 marta 1992 g. [Approved by the Deputy Minister of Agriculture of the Russian Federation on March 10, 1992].

10. Karpova D. V. Otsenka agroekologicheskogo sostoyaniya serykh lesnykh pochv Vladimirskogo opol’ya [Evaluation of agro-ecological condition of gray forest soils Vladimir opolja]. Avtoreferat na soiskanie uchenoi stepeni doktora sel’skokhozyaistvennykh nauk [Abstract for the degree of Doctor of Agricultural Sciences]. Moscow, VladNIIKhR Publ., 2009. 55 p.

11. Kuznetsov V. A. Izmenenie komponentov agroekosistemy v zone rasprostraneniya temno-serykh lesnykh I chernozemnykh pochv Volgo-Vyatskogo regiona pri ikh sel’skokhozyaistvennom ispol’zovanii [Change agroecosystem components in the zone of dark gray forest and chernozem soils of the Volga-Vyatka region at their agricultural use]. Avtoreferat na soiskanie uchenoi stepeni kandidata sel’skokhozyaistvennykh nauk [Abstract for the degree of candidate of agricultural sciences]. Saransk: NGSKhA Publ., 2010. 21 p.

12. Lebedeva O. Yu. Geoekologicheskaya otsenka raspredeleniya valovykh form tyazhelykh metallov v pochvakh Kostromskoi oblasti [Geoecological estimate of the distribution of gross forms of heavy metals in the soils of the Kostroma region]. Avtoreferat na soiskanie uchenoi stepeni kandidata geograficheskikh nauk [The abstract for the degree of candidate of geographical sciences]. St. Petersburg, RGPU im. A. I. Gertsena Publ., 2011. 21 p.

13. Solov’ev V. M. Monitoring soderzhaniya tyazhelykh metallov v pochvakh Yaroslavskoy oblasti [Monitoring the content of heavy metals in the soils of the Yaroslavl region]. Agrokhimicheskiy vestnik [Agrochemical bulletin]. 2009, I. 5, pp. 34–36.

14. SP 11–102–97.Inzhenerno-ekologicheskie izyskaniya dlya stroitel’stva [SP 11–102–97. Engineering and environmental surveys for construction]. Prinyat i vveden v deistvie s 15 avgusta 1997 g. [Adopted and put into operation from August 15, 1997].

15. R2.1.10.1920–04. Rukovodstvo po otsenke riska dlya zdorov’ya naseleniya pri vozdeystvii khimicheskikh veshchestv, zagryaznyayushchikh okruzhayushchuyu sredu [P 2.1.10.1920–04. Guidelines for assessing the risk to public health when exposed to chemicals polluting the environment]. Utverzhdeny 05.03.2004 [Approved 05.03.2004].

Login or Create
* Forgot password?