Abstract and keywords
Abstract (English):
The article proposes to address the problem of formation of health law, as an independent branch of law in the Russian legal system. The information in this article will help to determine the legal basis of the right to medical, scientific and historical aspects of formation of this branch of law.

Keywords:
Medicine, law, law, branch of law, medical law
Text
Publication text (PDF): Read Download
References

1. Kolokolov G.R. , N.V. Kosolapova, O.V. Nikul'nikova: «Osnovy Medicinskogo prava» 2005g.

2. Litovka A.B., Litovka P.I. Pravovedenie. — 2000.

3. Matuzov, N.I. A.V. Mal'ko: «Teoriya gosudarstva i prava» 2006g.

4. Morozova L.A. Teoriya gosudarstva i prava. – M.: Eksmo, 2008.

5. Mohov A.A. Medicinskoe pravo kak samostoyatel'naya otrasl' nacional'nogo prava Rossii / Sovremennoe pravo, 2003

6. Polenina S. V. Vzaimodeystvie sistemy prava i sistemy zakonodatel'stva v sovremennoy Rossii//Gosudarstvo i pravo.- 1999.

7. Sergeev Yu.D. // Med.pravo. – 2006.

8. Sergeev Yu.D., Mohov A.A.Osnovy medicinskogo prava Rossii. Uchebnoe posobie, 2011.

9. Stecenko S.G. Medicinskoe pravo: Uchebnik. – SPb.: Yuridicheskiy centr «Press», 2004.

Login or Create
* Forgot password?