METHODOLOGY IN ASSESSMENT OF OPERATOR ACTIVITY IN MAN-MACHINE SYSTEMS
Abstract and keywords
Abstract (English):
In the paper the methodology in the assessment of operator activities in man-machine systems is offered. The approach offered is directed to the solution of the contradiction between the definition of qualifying requirements to operator activity in indices of its quality and existing methods ensuring the assessment of the functional efficiency of activity. The indices of the quality assessment of operator activity and charac-teristics of qualifying requirements for operators of “man-machine” systems are defined. In the paper there is shown a structural chart of a program complex for the assessment of operator activity quality. Methods of a statistical modeling suitable for the solution of the problem of accuracy increase in the assessment of operator activities quality are considered. Basic requirements and assumptions used in the course of the formation of a model of the operator activity and assessment of its quality are defined. The assessments of quality indices of operator activity obtained on the model can be specified using various procedures increasing the efficiency of statistical method modeling. A statistical modeling allows imitating the activity processes actually without limitation of the amount of factors taken into account and without demanding the presentation of inves-tigated dependences in an actual view regarding a desired variable. A variety of used in practice indices and methods of their assessment is determined first of all by a varied structure of existing kinds of operator activity and their purposefulness.

Keywords:
operator, man-machine system, activity quality, ergonomics, simulators
Text
Publication text (PDF): Read Download
References

1. Averchenkov, V.I. Matematicheskoe modelirovanie protsessa testirovaniya s ispol´zovaniem shkaly tsvetovykh predpochteniy / V.I.Averchenkov, S.V.Kondratenko, V.V.Spasennikov. Informatsionnye sistemy i tekhnologii. - 2016. - № 2 (94). - S. 5-13.

2. Gerasimov, B.M. Imitatsionnaya model´ dlya otsenki kompleksnogo vliyaniya inzhenerno-psikhologicheskikh faktorov na effektivnost´ ergaticheskoy sistemy/ B.M.Gerasimov, G.V.Lozhkin, S.V.Skryl´, V.V.Spasennikov. Kibernetika i vychislitel´naya tekhnika. - 1984. - № 61. - S. 88-93.

3. Evenko, V.V. Mnogokriterial´naya model´ otsenki intellektual´nogo kapitala budushchikh spetsialistov dlya promyshlennykh predpriyatiy / V.V.Evenko, A.G.Podvesovskiy, N.M.Belevantseva, V.V.Spasennikov. Sotsiologiya obrazovaniya. - 2013. - № 1. - S. 36-43.

4. Evenko, V.V. Izobretatel´skaya aktivnost´ v innovatsionnoy deyatel´nosti: sravnitel´nyy analiz dinamiki patentovaniya v usloviyakh sotsial´no-ekonomicheskikh izmeneniy / V.V.Evenko, M.M.Sereda, V.V.Spasennikov. Vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. - 2013. - № 3 (39). - S. 167-171.

5. Evenko, V.V. Problemy otsenivaniya intellektual´nogo potentsiala i intellektual´nogo kapitala inzhenerno-tekhnicheskikh rabotnikov / V.V.Evenko, M.M.Novikov, V.V.Spasennikov. Menedzhment v Rossii i za rubezhom. - 2014. - № 5. - S. 117-127.

6. Kondratenko, S.V. Metody analiza i modelirovaniya deyatel´nosti operatorov v protsesse ergonomicheskogo obespecheniya ekspluatatsii cheloveko-mashinnykh kompleksov razrabotki / S.V.Kondratenko, V.V.Spasennikov. Vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. - 2015. - № 1 (45). - S. 87-94.

7. Popkov, V.I. Model´ vzaimodeystviya vuzov i mashinostroitel´nykh predpriyatiy v interesakh ikh innovatsionnogo razvitiya / V.I.Popkov, V.V.Spasennikov. Sotsiologiya obrazovaniya. - 2015. - № 3. - S. 36-45.

8. Spasennikov, V.V. Kontseptual´nyy podkhod k protsessu obosnovaniya struktury instituta ekonomicheskoy psikhologii i ergonomiki v tekhnicheskom vuze / V.V.Spasennikov. Chelovecheskiy faktor: problemy psikhologii i ergonomiki. - 2013. - № 3. - S. 87-93.

9. Averchenkov, V.I. Formation of the color palette for content based image retrieval automated systems / V.I.Averchenkov, V.K.Gulakov, V.V.Mirochnikov, I.A.Potapov, V.V.Spasennikov, A.O.Trubakov. World applied sciences journal. - 2013. - № 24. - S. 1-6.

10. Korostelev, D.A. Mathematical and computer modeling of erosive wear of rotor blades of wet steam turbines / D.A.Korostelev, K.V.Dergachev. - Yelm, WA, USA: Science Book Publishing House, 2016. – 196 p.

Login or Create
* Forgot password?