INTERNATIONAL AUDITING STANDARDS AND ESTIMATION OF AUDITING SERVICES QUALITY
Abstract and keywords
Abstract (English):
The article considers the procedure of entering into force and appliance on the territory of the Russian Federation of the international auditing standards, their full list, and auditing quality evaluation criteria in 2017.

Keywords:
audit services, international auditing standards, the quality of audit services, uniform criteria for assessing the quality of audit services.
Text

Аудит в соответствии с международнымистандартами аудита

Российский аудит вступил в 2017 г. с международными стандартами аудита. Приказом Минфина России от 24.10.2016 №192н«О введении в действие международныхстандартов аудита на территории Российской Федерации» на территории Россиивведены в действие 30 международных стандартов аудиторской деятельности, а аналогичным приказом от 09.11.2016 № 207н еще18 стандартов.

Нормативными документами установлено, что международные стандарты аудитавступают в силу на территории РоссийскойФедерации со дня их официального опубликования, применяются начиная с года,следующего за годом, в котором вступилив силу на территории Российской Федерации, т.е. с 2017 г.

References

1. Federal´nyy zakon ot 30.12.2008 №307-FZ «Ob auditorskoy deyatel´nosti».

2. «Polozhenie o priznanii Mezhdunarodnykh standartov audita podlezhashchimi primeneniyu na territorii Rossiyskoy Federatsii». Utverzhdeno postanovleniem Pravitel´stva RF ot 11 iyunya 2015 g. № 576.

3. Prikaz Minfina Rossii ot 24.10.2016g. №192n «O vvedenii v deystvie mezhdunarodnykh standartov audita na territorii Rossiyskoy Federatsii».

4. Prikaz Minfina Rossii ot 09.11.2016g. №207n «O vvedenii v deystvie mezhdunarodnykh standartov audita na territorii Rossiyskoy Federatsii».

5. Minfin Rossii Informatsionnoe soobshchenie ot 03.10.2016g. №IS-audit-7.

6. Loseva N.A. Kachestvo auditorskikh uslug v sovremennykh usloviyakh (teoriya, metodologiya, praktika): monografiya. - Izdatel´stvo LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. - 340 c.

7. Loseva N.A Mezhdunarodnye standarty audita: priznanie i primenenie v Rossii. Auditor. - 2016. - № 11. - S. 44-48.

8. Ofitsial´nyy sayt Ministerstva finansov Rossiyskoy Federatsii. URL: www.minfin.ru

Login or Create
* Forgot password?