Text
Publication text (PDF): Read Download

Ни для кого не секрет, что развитие общества напрямую связано с коммуникационными процессами. Благодаря стремительному развитию средств коммуникации события, произошедшие в какой-нибудь стране, немедленно находят отклик во всем мире. Культуры тесным образом взаимодействуют друг с другом, поскольку в диалоге культура, как писал М.М. Бахтин еще 50 лет назад, «приближается к пониманию себя самой, глядя на себя глазами иной культуры и преодолевая тем самым свою односторонность и ограниченность. Не существует изолированных культур — все они живут и развиваются только в диалоге с другими культурами». Это и явилось, по существу, определяющей темой первого номера журнала 2017 г.

References

1. Batarov A.R. Informatizatsiya kul’tury Respubliki Sakha (Yakutiya): itogi respublikanskogo issledovaniya [Information of Culture of the Republic of Sakha (Yakutia). the results of the national study]. Sovremennaya kommunikativistika [Modern communi¬cation study]. 2017, I. 1.

2. Biloveski V. Kommunikativnaya teoriya perevoda Antona Popovicha i perevodcheskaya deyatel’nost’ Zory Esenskoy [Communicative theory of translation of Anton Popovich and translation activities Zora Jesenská]. Sovremennaya kommu¬nikativistika [Modern communication study]. 2017, I. 1.

3. Goncharova L.M. Ratsional’naya i emotsional’naya sostavly¬ayushchie v reklamnykh tekstakh sfery turizma [The rational and emotional components in the sphere of tourism advertising texts]. Sovremennaya kommunikativistika [Modern communica¬tion study]. 2017, I. 1.

4. Dzyaloshinskiy I.M. Medianasilie v sovremennom mire: resursy i tekhnologii [Media violence in the modern world: the re¬sources and technology]. Sovremennaya kommunikativistika [Modern communication study]. 2017, I. 1.

5. Ivanova O.Yu. Konferentsiya nauchnoy shkoly «Rusistika-2050» [Conference “Russian Studies-2050” scientific school]. Sovremennaya kommunikativistika [Modern communication study]. 2017, I. 1.

6. Larionova A.Yu. Delovaya pressa: k probleme preodoleniya orfograficheskoy variantnosti [Business press: to overcome the problem of the dispersion of spelling]. Sovremennaya kommunikativistika [Modern study of the connection]. 2017, I. 1.

7. Oganesyan S.S. Ob izmenenii smyslov i otsenochnykh znacheniy religioznykh ponyatiy i realiy v sovremennom mire [On the change of meanings and estimates religious concepts and realities in the world today]. Sovremennaya kommunikativis¬tika [Modern communication study]. 2017, I. 1.

8. Ryabova M.E. Mezhkul’turnyy potentsial prezentatsii v obu¬chenii nemetskomu yazyku v khudozhestvennom vuze [Intercultural potential presentation in teaching German language in high school art]. Sovremennaya kommunikativistika [Modern

9. com¬munication study]. 2017, I. 1.

10. Shirokikh A.Yu. Ritorika publitsisticheskogo teksta: opyt sopostavitel’nogo analiza terminologiy [The rhetoric of journal¬istic text: experience of comparative analysis of terminology]. Sovremennaya kommunikativistika [Modern communication study]. 2017, I. 1.

11. Shuneyko A.A. O chem predpochitayut molchat’ anglichane, kitaytsy i russkie [What prefer to remain silent English, Chinese and Russian]. Sovremennaya kommunikativistika [Modern communication study]. 2017, I. 1.

12. Lee Graves. How does Art communicate?: creative approach¬es and the relevance of personal experience.

13. Nadia Hatzopulu, Pedro J. Chamizo-Domínguez. Metaphor and metonymy as a source of false friends in Standard Modern Greek.

Login or Create
* Forgot password?