INFORMATION CONCEPT OF ACCOUNTING
Abstract and keywords
Abstract (English):
Th e article is devoted to the problem of improving the quality of accounting information by synthesizing the theory of the formation of accounting information and quality management theory by determining the composition of the internal standards of the economic entity in the context of the stages of registration process and their linking with the generated qualitative characteristics of accounting information.

Keywords:
information concept of accounting, event, fact, classifi cation, qualifi cation, identifi cation, accounting, accounts, balance sheet, economic processes.
Text

Введение

Бухгалтерский учет называют информационной системой. И это не просто красивая метафора. Очевидно, что признание бухгалтерского учета информационной системой соответствует его сущностной характеристике, основополагающей для всех этапов появления, организации, обработки и представления учетной информации. Исследователи бухгалтерского учета, как правило, обращают внимание лишь на внешние черты, свойственные бухгалтерскому учету как информационной системе: ими рассматривается список пользователей учетной информации и их запросы, порядок представления информации, роль учетной информации в процессе принятия решения, система хранения информации, качественные и количественные свойства бухгалтерской информации, виды показателей и т.д. [2, 3, 13]. Нередко информационная система бухгалтерского учета изучается ими на инструментальном уровне, таком, как применение в бухгалтерском учете компьютерных технологий [11, 12, 17], либо бухгалтерский учет рассматривается ими как информационная система в самом широком смысле без учета дополнительного специфического аспекта [14].

Практически незатронутыми остаются вопросы о том, что представляет собой бухгалтерский учет как информационная модель на концептуальном уровне, как возникает информация в бухгалтерском учете, как устроена классификация фактов экономических процессов, что представляет собой двойная запись и баланс как информационный механизм? Вот уже более 500 лет эта роль бухгалтерского учета не снижается, несмотря на многочисленные экономические и политические реформы, потрясения и на его жесточайшую критику. В чем заключается магия бухгалтерского учета, остающегося повсеместно основным источником экономической информации: и при царе, и при военном коммунизме, и при развитом социализме, и при современном капитализме?

References

1. Buckmaster Dale. The Incan Quipu and the Jacobsen Hypothesis». Journal of Accounting Research. 1974. V. 12. pp. 178–181.

2. Christensen John. Conceptual frameworks of accounting from an information perspective. Accounting and Business Research. 2010. V. 40. pp. 287–299.

3. Hall J.A. Accounting Information Systems. 8e. Cengage Learning, 2013. 840 p.

4. Leibnitz G.W. Explication de l’ arithmétiquebinaire, qui se sert des seulscaractères O & I avec des remarques sur son utilitéet sur cequ’elledonne le sens des anciennes figures chinoises de Fohy — Académieroyale des sciences — Année. 1703.

5. Shannon C. A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits. Transactions of the American Institute of Electrical Engeneers. 1938. V 57 (12). pp. 713–723.

6. Babkin E.A. O ponyatii sobytiya v diskretno-sobytiynom modelirovanii [Elektronnyy resurs]. Informatsionnye sistemy: Teoriya i praktika: sb. nauch. rabot / redkol.: E.A. Babkin, V.A. Kudinov, I.V. Selivanova; otv. red. E.A. Babkin; fak. informatiki i vychislit. tekhniki Kursk. gos. un-ta. — Kursk, 2010. — S. 46–51. — URL: http://cyberleninka.ru/article/n/formalnoe-predstavlenie-sobytiynyhmodeley-diskretnyh-sistem#ixzz46LOMWCQl (data obrashcheniya: 19.04.2016).

7. Bol´shoy bukhgalterskiy slovar´ / Pod red. A.N. Azriliyana. — M.: Institut novoy ekonomiki, 1999. — 574 s.

8. Bol´shoy Entsiklopedicheskiy slovar´. 2000. — M.: Sovetskaya entsiklopediya, 1993. — 1632 s.

9. Budanov V.G. Kognitivnaya psikhologiya ili kognitivnaya fizika. O velichii i tshchetnosti yazyka sobytiy. Sobytie i smysl (Sinergeticheskiy opyt yazyka). — M.: IF RAN, 1999. — S. 38–66.

10. Vendler Z. Prichinnye otnosheniya: Per. s angl.. Novoe v zarubezhnoy lingvistike. Vyp. 18. Logicheskiy analiz estestvennogo yazyka. — M.: Progress, 1986. — S. 264–276.

11. Il´ina O.P. Informatsionnye tekhnologii bukhgalterskogo ucheta. — SPb.: Piter, 2001. — 688 s.

12. Informatsionnye sistemy bukhgalterskogo ucheta: Uchebnik / Pod red. V.I. Podol´skogo. — M.: Audit : YuNITI, 2009. — 128 s.

13. Kalayda O.M. Sistema edinogo uchetnogo informatsionnogo prostranstva. Uchet i statistika. — 2007. — № 2. — S. 35–41.

14. Kas´yanova S.A. Bukhgalterskiy uchet kak informatsionnaya sistema [Elektronnyy resurs]. Politematicheskiy setevoy elektronnyy nauchnyy zhurnal Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. — 2006. — № 02 (018). — S. 103–117. — URL: http://ej.kubagro.ru/2006/02/pdf/10.pdf (data obrashcheniya: 19.04.2016)

15. Kovalev A.E. Mnogomernyy uchet kommercheskoy deyatel´nosti. Vestnik NGUEU. — 2011. — № 1. — S. 180–195.

16. Kovalev A.E. Chem mozhet otvetit´ bukhgalterskiy uchet na vyzovy postindustrial´noy ekonomiki?. «EKO». — 2016. –№ 4. — C. 179–189.

17. Makarova L.M., Korobkova O.V. Evolyutsiya primenyaemykh informatsionnykh tekhnologiy v bukhgalterskom uchete. Molodoy uchenyy. — 2014. — №1. — S. 380–383.

18. Meyen S.V., Shreyder Yu.A. Metodologicheskie aspekty teorii klassifikatsii. Voprosy filosofii. — 1976. — № 12. — S.67–79.

19. NDS 2015. Sistema sbora dannykh Bigdata. Izmeneniya poryadka kontrolya za vychetami i posledstviya dlya nalogoplatel´shchikov [Elektronnyy resurs]. — URL: http://www.korpusprava.ru/ru/publications/analytics/nds-2015-sistema-sbora-dannih-big-data-izmeneniya-poryadka-kontrolya-zavichetami-i-posledstviya-dlya-nalogoplatelshikov.html (data obrashcheniya: 19.04.2016)

20. Novaya filosofskaya entsiklopediya: V 4 tt. — M.: Mysl´, 2001.

21. Paliy V.F. Bukhgalterskiy uchet v sisteme ekonomicheskoy informatsii. — M.: Finansy, 1975. — 160 c.

22. Pomazkov N.S. Schetnye teorii. Printsip dvoystvennosti i metod dvoynoy zapisi. — L.: Ekonomicheskoe obrazovanie, 1929. — 268 s.

23. Sbornik rekomenduemykh terminov. Vypusk 107. Teoriya upravleniya. Akademiya nauk SSSR. Komitet nauchno-tekhnicheskoy terminologii. 1984.

24. Sokolov Ya.V. Osnovy teorii bukhgalterskogo ucheta. — M.: Finansy i statistika, 2003. — 496 s.

25. Sokolov Ya.V. Bukhgalterskiy uchet kak summa faktov khozyaystvennoy zhizni. — M.: Magistr, 2010. — 221 s.

26. Uaytkhed A. Izbrannye raboty po filosofii. — M.: Progress, 1990. – 710 s.

27. Federal´nyy zakon ot 02.07.2013 № 142-FZ «O vnesenii izmeneniy v podrazdel 3 razdela I chasti pervoy Grazhdanskogo kodeksa Rossiyskoy Federatsii».

28. Federal´nyy zakon ot 21.07.1997 № 122-FZ (red. ot 29.12.2015) «O gosudarstvennoy registratsii prav na nedvizhimoe imushchestvo i sdelok s nim» (s izm. i dop., vstup. v silu s 01.01.2016.

29. Filosofskiy entsiklopedicheskiy slovar´. — M.: Sovetskaya entsiklopediya, 1983. — 840 c.

Login or Create
* Forgot password?