@book{Иванова2018учет, author={Иванова, О.Е.}, title={Учет на предприятиях малого бизнеса}, publisher={ООО "Издательский Центр РИОР"}, year={2018}, pages={172}, }