LDR 00896nam#a2200265#i#450# 001 EN\RIOR\book\2636 005 20240521224629.2 100 ## _a20221214d2022####ek#y0engy0150####ca 102 ## _aRU 200 1# _aAssessment of the physiological state of the bird and product quality _eMonography 210 1# _aMoscow _cPublishing Center RIOR _d2022 215 ## _a184 с. 608 ## _aMonography _2local 675 ## _aДомашняя птица. 636.5 _z 700 #1 _aOkolelova _gTamara Mikhailovna 700 #1 _aYEngashyev _gSyergyey 700 #1 _aEngasheva _gEkaterina Sergeevna 700 #1 _aLaptev _gGeorgiy Yur'evich 700 #1 _aNovikova _gNatal'ya Ivanovna 700 #1 _aTyurina _gDar'ya Georgievna 700 #1 _aRozhdestvenskaya _gTat'yana Nikolaevna 700 #1 _aYegorov _gIvan Afanasievich 700 #1 _aEgorova _gTat'yana Anatol'evna 700 #1 _aShevyakov _gAleksandr Nikolaevich 856 4# _anaukaru.ru _u