TY JOUR TI Modulation effect of magnetic corotating trap on 27-day cosmic ray variation in November–December 2014 KW cosmic-ray modulation KW solar activity KW 27-day variations JO Solar-Terrestrial Physics AU Sdobnov, V.E. AU Kravtsova, M.V. AU Olemskoy, S.V. PY 2019 IS 5 PB INFRA-M Academic Publishing LLC.