FINANCIAL MECHANISM OF SUPPORT OF THE INNOVATION IN FORESTRY
Abstract and keywords
Abstract (English):
In article examines trends in the commercialization of innovation in forestry. It was found that the lack of incentives for the purchase of innovative products and technologies at the tenants of forest areas of the Russian Federation is a problem of late and defective reforestation. In the example of the Voronezh region shows characteristics of innovation processes in forest regenera-tion. In forestry, significantly different climatic risk and low investment attractiveness, the main motive for the acquisition of innovative technologies is the price.

Keywords:
innovation, entrepreneurship, financial support, forestry, forest reproduction
References

1. Korchagin, O. M. Descriptive analysis of introduction of innovative technologies in forestry [Text] / O. M. Korchagin, I. S. Zinoveva, Yu. N. Popova. Asian Social Science. - 2014. - Vol. 10. - no. 23. - pp. 208-214.

2. Zhigunov, A. V. Primenenie biotekhnologiy v lesnom khozyaystve Rossii [Tekst] / A. V. Zhigunov. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Lesnoy zhurnal. - 2013. - № 2 (332). - S. 27-35.

3. Karpunina, E. K. Sravnitel´naya kharakteristika form podderzhki malogo biznesa v Rossii i za rubezhom [Tekst] / E. K. Karpunina, E. A. Kolesnichenko, I. N. Yakunina. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. - 2014. - № 6 (57). - S. 109-118.

4. Brad Smith W. John Forest resources of the United States, [Text] / W. Brad Smith, Miles D. Patrick, Vissage S. John. St. Paul, Minnesota: U.S. Department of agriculture, 2004.

5. Innovational mechanisms of biotechnologies support in forest sector for providing economic security of the state [Text] / S. S. Morkovina, M. V. Drapalyuk, P. M. Evlakov, N. A. Safonova. Asian Social Science. 2015. T. 11. № 20. S. 41-48.

6. Ryzhkov, A. O. Osobennosti nalogovykh mekhanizmov stimulirovaniya innovatsionnoy deyatel´nosti v Rossiyskoy Federatsii po sravneniyu s zarubezhnymi stranami [Tekst] / A. O. Ryzhkov, T. L. Bezrukova. Nauka i biznes: puti razvitiya. - 2015. - № 7. - S. 68-70.

7. Morkovina, S. S. Innovatsionnye tekhnologii v lesokul´turnom dele: real´nost´ i perspektivy [Tekst] / S. S. Morkovina, M. V. Drapalyuk, E. V. Baranova. Lesotekhnicheskiy zhurnal. - 2015. - T. 5. - № 3 (19). - S. 327-338.

8. Methodology of management innovation hypercompetition [Text] / S. A. Dyatlov, V. M. Vasiltsova, V. S. Vasiltsov, T. L. Bezrukova, B. A. Bezrukov. Asian Social Science. - 2015. - Vol. 11. no. 20. - pp. 165-169.

9. Unsustainable models of regional clustering [Text] / E. G. Popkova, A. V. Sharkova, M. P. Merzlova, E. A. Yakovleva, A. Y. Nebesnaya. World Applied Sciences Journal. - 2013. - Vol. 25. - no. 8. - pp. 1174-1180.


Login or Create
* Forgot password?